Webmaster

Discover Group


 

ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

1. Solicitare informații de interes public in baza Legii 544/2001

1.1 Coordonatele de contact ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:
Adriana CATANA – Consilier Superior
Telefon:          0268 418055 int: 162;
Fax:                 0268 472216
Email:             adriana.catana@cnpp.ro

1.2 Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele gestionate de institutie:
A)  INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU SUNT:
1.   actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei
2.   structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al institutiei
3.   numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei si ale functionaurlui responsabil cu difuzarea informatiilor publice
4.   coordonatele de contact ale institutiei, respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
5.   sursele financiare, bugetul, bilantul contabil
6.   programele si strategiile publice
7.   lista cuprinzand documentele de interes public
8.   lista cuprinzand categoriile de documente produse si / sau gestionate, potrivit legii
9.   modalitatea de contestare a deciziei institutiei in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

B) INFORMATIILE EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES:

1.   informatiile privind activitatile comerciale sau financiare care aduc atingere principilului liberei concurente
2.   informatiile cu privire la datele personale
3.   baza de date privind asiguratii si beneficiarii sistemului public
4.   informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei
5.   informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitate acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitbil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces.

C) LISTA CNPP CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC:
1.  prelucrari statistice proprii din sistemul public de pensii
2.  lista unitatilor turistice de tratament balnear, numarul biletelor de tratament balnear acordate in sistemul CNPP si structura pe statiuni si serii
3.  lista nominala a contribuabililor la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru obligatiile bugetare pentru care nu mai pot fi exercitate caile de atac prevazute de lege
4.  numarul si valoarea totala a debitelor pensionarilor debitori la bugetul asigurarilor sociale de stat.

 

1.3 Model de cerere tip / formular:

Solicitarea se face in:

  • scris – cerere tip (si in format electronic);
  • verbal;

1.4 Modalitatea de contestare a deciziei si modele de formulare in acest sens:
a) Reclamatie administrativa model 1 – raspuns negativ
b) Reclamatie administrativa model 2 - nu s-a raspuns in termen

1.5 Rapoarte anuale de aplicare a legii nr. 544/2001:

Raport anul 2020

 


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.