Webmaster

Discover Group


 

PLATA PENSIILOR

PLATA PENSIILOR

 • Incetarea platii pensiilor
        Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care:
  • pensionarul a decedat
  • pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
  • pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmas si-au redobandit capacitatea de munca conform legii;
  • au expirat 12 luni de la data neprezentarii, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala obligatorie respectiv la convocarea pentru expertizare prevazuta la art.80 din Legea nr. 263/2010;
  • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate si pensionarul de urmas nu a mai urmat programele recuperatorii;
  • copilul urmas a implinit varsta de 26 ani cu exceptia situatiei in care este incadrat intr-un grad de invaliditate;
  • pensionarul urmas a fost condamnat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului
 • Suspendarea platii pensiilor
        Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care :
  • pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania are conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat
  • beneficiarul unei pensii aticipate sau al unei pensii anticipate partiala se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art.6 alin. 1 pct.I, II sau IV din Legea 263/2010, cu exceptia persoanelor care exercita functia de consilier local sau consilier judetean;
  • beneficiarul unei pensii de invaliditate sau de urmas nu se prezinta la revizuirea medicala obligatorie
  • pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele recuperatorii, intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale;
  • beneficiarul unei pensii de invaliditate gr. I si II se regaseste in una din situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II si IV;
  • pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul IIi, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art.6 alin (1) pct. I sau II, depasind jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv
  • pensionarul urmas, a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor;
  • sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, realizeaza venituri brute lunare mai mari de 35% din castigul salarial mediu brut prevazut la art. 33 alin (5).
  • Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas s-a recasatorit;
  • Sotul supravietuitor, opteaza pentru o alta pensie dintr-un alt sistem de asigurari sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
  • Pensionarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege referitoare la cumulul pensiei cu salariul;

  Suspendarea platii pensiei sau a indemnizatiei de insotitor se poate efectua si la cererea pensionarului, incepand cu luna urmatoare inregistratrii cererii.

 • Reluarea in plata a pensiilor
        Reluarea in plata a pensiilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 zile de la data incetarii cauzei suspendarii.
        In situatia in care cererea de reluare in plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 zile, plata se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea.
        Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a faptului ca la implinirea varstei de 16 ani nu a facut dovada continuarii studiilor, reluarea la plata se face de la data inceperii anului scolar.


IMPORTANT

Pensionarii sistemului public de pensii au obligatia sa comunice casei teritoriale de pensii, in evidentele careia se afla, orice modificare in situatia proprie, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.

Pensia se plateste personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei careia i s-a incredintat ori i s-a dat in plasament copilul urmas sau, dupa caz, mandatarului desemnat prin procura speciala.

PROCURA este valabila 18 luni.

Procura care nu este emisa in limba romana si dupa caz, apostilata, va fi tradusa si legalizata.

 

CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL

Cumulul pensiei cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala
Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie:

 • copiii urmasi , pe perioada scolarizarii, pana la varstele de 16 sau 26 de ani dupa caz;
 • nevazatorii;
 • pensionarii pentru limita de varsta.
 • pensionarii de invaliditate de gradul III, cu conditia ca veniturile obtinute sa fie dintr-o activitate profesionala corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca ( a se vedea si art. 69)
 • beneficiarii unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate partiale care exercita functia de consilier local sau consilier judetean,
 • pensionarii de invaliditate care exercita functia de consilier local sau consilier judetean.
 • sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, daca veniturile nu depasesc 35% din castigul sallarial mediu brut prevazut la art. 33 alin (5).

Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.