Webmaster

Discover Group


 

PENSII INTERNAŢIONALE

FORMULARE

1.Certificat de viata RO DE
2.Certificat de viata RO EN
3.Certificat de viata RO FR
4.Certificat de viata RO HU
5.Declaratie obligatorie pe propria raspundere pentru pensia de batranete si invaliditate
6.Declaratie obligatorie pe propria raspundere pentru pensia de urmas
7.Declaratie transfer drepturi in strainatate
8.E 207 - Certificat privind cariera de asigurat
9.RO 202 - Instrumentarea unei cereri de pensie de batranete
10.RO 203 - Instrumentarea unei cereri de pensie de urmas
11.RO 204 - Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate


Brosura - Documentul portabil A1
Ghidul lucratorilor romani in Norvegia informatii utile

 

LEGISLATIE APLICABILA

Incepand cu data de 01.01.2007, data aderarii la Uniunea Europeana, Romania aplica prevederile regulamentelor comunitare in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala, si anume Regulamentul (CEE) nr. 1408 / 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul comunitatii si Regulamentul nr.574/1972 care stabileste modalitatiile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71.

Incepand cu 01.05.2010 a intrat in vigoare Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala modificata si completata prin Regulamentul (CE) nr.988/2009 si Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE)nr.883/2004.

Legea nr.19 / 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,

publicata in M.O.nr.140/1 aprilie 2000, cu modificarile ulterioare.

 

PE CINE VIZEAZA?

Regulamentele vizeaza cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, dupa cum urmeaza:

 • Austria; Belgia; Bulgaria; Cehia; Cipru; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franta ; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburg; Malta; Marea Britanie; Olanda; Polonia; Portugalia; Romania; Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Ungaria; Islanda; Norvegia; Liechstenstein; Elvetia

 

UNDE SE DEPUNE CEREREA?

Pentru stabilirea drepturilor de pensie de batranete ( limita de varsta, anticipata, anticipata partiala), de invaliditate si de urmas, persoana indreptatita se adreseaza unei singure institutii, cererea astfel depusa fiind valabila pentru toate institutiile la legislatia carora persoana respectiva a fost supusa.

Cererile se depun la institutia de la locul de resedinta astfel:

- daca solicitantul locuieste pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv;

- daca solicitantul are domiciliul stabil in judetul Brasov, cererea se depune dupa caz la Casa Judeteana de Pensii Brasov sau la Casa Locala de Pensii Fagaras.

 

ACTE NECESARE
PENTRU PERSOANELE CARE LOCUIESC PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de batranete (limita de varsta, anticipata, anticipata partiala)

 • formularul de cerere E 202 ;
 • formularul E 207 ;
 • declaratia obligatorie pe propria raspundere ;
 • copie dupa actul de identitate Romanesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;
 • carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • diplomă de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

 • denumirea unitatii
 • perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca
 • functia, meseria sau specialitatea exercitata
 • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata,
 • perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;
 • adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

Dupa data intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008, ilitarye data de 24.09.2008, angajatorii sau detinatorii de arhive intocmesc si elibereaza adeverinte conform modelului prevazut in anexa la ordin, numai in baza documentelor verificabile, aflate in evidentele acestora. Adeverintele se completeaza in mod obligatoriu la toate rubricile prevazute, respectandu-se prevederile art.160 alin.7 din Legea 19/2000, asa cum a fost introdus prin Legea 44/2006.

Adeverintele intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008 se utilizeaza la stabilirea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile de valabilitate, chiar daca nu sunt in conformitate cu modelul din anexa la ordin.

In situatia persoanelor in ale caror carnete de munca exista inregistrari ale activitatilor desfasurate in grupa I sau a II-a de munca,dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de forma sau fond , inlaturarea acestora se poate face numai in baza adeverintelor intocmite si eliberate in conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr.590/2008.

ATENTIE: Conform Legii 118/2010 pe perioada cuprinsa intre 03 iulie 2010 si 31 decembrie 2010, inclusiv, se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr.19/2000, referitoare la inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala.

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de invaliditate

 • formularul de cerere E 204 ;
 • formularul E 207 ;
 • documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
 • declaratia obligatorie pe propria raspundere ;
 • copie dupa actul de identitate Romanesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;
 • carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • livretul ilitary original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • diplomă de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

 • denumirea unitatii
 • perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca
 • functia, meseria sau specialitatea exercitata
 • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata,
 • perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;
 • adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

Dupa data intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008, ilitarye data de 24.09.2008, angajatorii sau detinatorii de arhive intocmesc si elibereaza adeverinte conform modelului prevazut in anexa la ordin, numai in baza documentelor verificabile, aflate in evidentele acestora. Adeverintele se completeaza in mod obligatoriu la toate rubricile prevazute, respectandu-se prevederile art.160 alin.7 din Legea 19/2000, asa cum a fost introdus prin Legea 44/2006.

Adeverintele intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008 se utilizeaza la stabilirea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile de valabilitate, chiar daca nu sunt in conformitate cu modelul din anexa la ordin.

In situatia persoanelor in ale caror carnete de munca exista inregistrari ale activitatilor desfasurate in grupa I sau a II-a de munca,dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de forma sau fond , inlaturarea acestora se poate face numai in baza adeverintelor intocmite si eliberate in conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr.590/2008.

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de urmas:

 • formularul de cerere E 203 ;
 • formularul E 207 ;
 • declaratia obligatorie pe propria raspundere urmasi ;
 • adeverinţa de studii (elev sau student);
 • copie dupa actul de identitate Romanesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;
 • carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate al sustinatorului decedat ;
 • livretul ilitary original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • diplomă de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant al sustinatorului decedat;

ACTE NECESARE
PENTRU PERSOANELE CARE LOCUIESC IN JUDETUL BRASOV

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de batranete (limita de varsta, anticipata, anticipata partiala)

 • formularul de cerere E 202
 • formularul E 207
 • documentatie disponibila care poate fi utilizata de institutiile competente din celelalte state membre in vederea stabilirii dreptului la prestatie
 • copie ilitary de identitate
 • un dosar si un plic ce contine adresa solicitantului , timbrat la valoarea de 2.40 lei
 • carnetul de muncă ( original şi copie ) ;
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate ;
 • livretul ilitary (original şi copie );
 • diplomă de studii (original şi copie ) sau adeverintă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
  pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în stăinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul ilit;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:
  • denumirea unitatii
  • perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca
  • functia, meseria sau specialitatea exercitata
  • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata,
  • perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;
  • adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

Dupa data intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008, ilitarye data de 24.09.2008, angajatorii sau detinatorii de arhive intocmesc si elibereaza adeverinte conform modelului prevazut in anexa la ordin, numai in baza documentelor verificabile, aflate in evidentele acestora. Adeverintele se completeaza in mod obligatoriu la toate rubricile prevazute, respectandu-se prevederile art.160 alin.7 din Legea 19/2000, asa cum a fost introdus prin Legea 44/2006.

Adeverintele intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008 se utilizeaza la stabilirea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile de valabilitate, chiar daca nu sunt in conformitate cu modelul din anexa la ordin.

In situatia persoanelor in ale caror carnete de munca exista inregistrari ale activitatilor desfasurate in grupa I sau a II-a de munca,dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de forma sau fond , inlaturarea acestora se poate face numai in baza adeverintelor intocmite si eliberate in conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr.590/2008.

ATENTIE: Conform Legii118/2010 pe perioada cuprinsa intre 03 iulie 2010 si 31 decembrie 2010, inclusiv, se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr.19/2000, referitoare la inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala.

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de invaliditate

 • formularul de cerere E 204 ;
 • formularul E 207 ;
 • documentatie disponibila care poate fi utilizata de institutiile competente din celelalte state membre in vederea stabilirii dreptului la prestatie
 • copie ilitary identitate;
 • un dosar si un plic ce contine adresa solicitantului, timbrat la valoarea de 2.40 lei
 • decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, emisă de ilitar expert al asigurărilor sociale;
 • carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • livretul ilitary original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate;
 • diplomă de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

  • denumirea unitatii
  • perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca
  • functia, meseria sau specialitatea exercitata
  • denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata,
  • perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;
  • adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

Dupa data intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008, ilitarye data de 24.09.2008, angajatorii sau detinatorii de arhive intocmesc si elibereaza adeverinte conform modelului prevazut in anexa la ordin, numai in baza documentelor verificabile, aflate in evidentele acestora. Adeverintele se completeaza in mod obligatoriu la toate rubricile prevazute, respectandu-se prevederile art.160 alin.7 din Legea 19/2000, asa cum a fost introdus prin Legea 44/2006.

Adeverintele intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008 se utilizeaza la stabilirea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile de valabilitate, chiar daca nu sunt in conformitate cu modelul din anexa la ordin.

In situatia persoanelor in ale caror carnete de munca exista inregistrari ale activitatilor desfasurate in grupa I sau a II-a de munca,dar care nu pot fi valorificate din cauza unor vicii de forma sau fond , inlaturarea acestora se poate face numai in baza adeverintelor intocmite si eliberate in conformitate cu prevederile cu prevederile Ordinului nr.590/2008.

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de urmas: 

 • formularul de cerere E 203 ;
 • formularul E 207 ;
 • documentatie disponibila care poate fi utilizata de institutiile competente din celelalte state membre in vederea stabilirii dreptului la prestatie
 • declaratia obligatorie pe propria raspundere urmasi ;
 • adeverinţa de studii (elev sau student);
 • copie ilitary identitate;
 • un dosar si un plic ce contine adresa solicitantului , timbrat la valoarea de 2.40 lei
 • carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate al sustinatorului decedat ;
 • livretul ilitary original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • diplomă de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant al sustinatorului decedat;

 

RECALCULAREA PENSIEI NATIONALE  

Persoanele care au desfasurat, respective desfasoara activitati profesionale in alte state membrepe perioada in care beneficiaza de drepturi de pensie nationala din sistemul public de pensii din Romania pot solicita revizuirea acestora, prin luare in considerare a perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei altui stat membru.

Documente necesare

 • formularul de cerere E 202 ;
 • formularul E207.
 • cupon de pensie ;
 • documentatie disponibila care poate fi utilizata de institutiile competente din celelalte state membre in vederea stabilirii dreptului la prestatie
 • actul din care rezulta numarul personal de identificare.

CALCULUL DREPTURILOR DE PENSIE

Conform art.46 din Regulamentul 1408/71, casa teritoriala de pensii calculeaza doua pensii (dublu calcul) :

 • o pensie nationala – prin valorificarea doar a stagiului de cotizare realizat in Romania ;
 • o pensie comunitara – luand in considerare perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant in toate statele membre.

Dupa efectuarea dublului calcul (cel al pensiei nationale si cel al pensiei comunitare) se compara cele doua pensii si se acorda pensia stabilita in cuantum mai avantajos.


Pensia nationala
se calculeaza potrivit prevederilor legislatiei romane in vigoare, valorificandu-se exclusiv stagiul de cotizare realizat in Romania. (vezi capitolul stabiliri pensii)

La stabilirea pensiei comunitare se aplica regulile de totalizare, fiind luate in considerare perioadele de asigurare realizate in toate statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, respectiv :

   • stagiul de cotizare realizat in Romania, pe baza documentelor prevazute de legislatia romana in vigoare ;
   • perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant in celelalte state membre, pe baza formularului E 205 comunicate de institutiile competente din celelalte state membre.

Stabilirea pensiei comunitare se realizeaza in doua etape :

 • se calculeaza pensia teoretica, prin luarea in considerare a totalului perioadelor de asigurare, prin aplicarea formulei nationale de calcul ;
 • se calculeaza pensia efectiva ( proratizata, proportionalizata) aferenta perioadelor de asigurare realizate in Romania.

Pensia teoretica se stabileste utilizandu-se formula de calcul consacrat de prevederile

Legii 19/2000, tinandcont de totalul perioadelor de asigurare (stagiul de cotizare realizat in Romania si perioadele de asigurare realizate in celelalte state membre).

Pensia efectiva, aferenta stagiului de cotizare realizat in Romania, se obtine prin

inultirea pensiei teoretice cu raportul dintre stagiul de cotizare realizat in Romania si perioadele de asigurare realizate in toate statele membre.

Dupa efectuarea calculului pensiei nationale si cel al pensiei comunitare, se compara cele doua pensii si se acorda pensia stabilita in cuantum mai avantajos.

Daca solicitantul nu indeplineste conditiile de acordare a unei categorii de pensii utilizandu-se exclusiv stagiul de cotizare din Romania, nu se mai efectueaza un dublu calcul, ci se determina numai pensia comunitara.


Majorarea pensiei comunitare prin luarea in considerare a perioadelor de asigurare voluntara care nu au fost valorificate din cauza suprapunerii cu perioade de asigurare obligatorie

- conform prevederilor art.15 alin 1 lit b) din Regulamentul 574/72, in cazul in care o perioada de asigurare obligatorie se suprapune cu o perioada de asigurare voluntara sau facultativa, se valorifica numai perioada de asigurare realizata in baza asigurarii obligatorii.

- pentru perioadele de asigurare voluntara realizate in Romania, in baza unui contract de asigurare, care se suprapun cu o perioada de asigurare obligatorie realizata in alt stat membru, se calculeaza punctajul mediu anual conform legislatiei romane, punctaj care este aditionat punctajului mediu anual aferent pensiei comunitare.


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.