Webmaster

Discover Group


 

INTREBARI FRECVENTE

· Cine beneficiaza de majorarea pensiilor din ianuarie 2006?

Potrivit prevederilor Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, începând cu data de 1 ianuarie 2006 valoarea punctului de pensie se majoreaza de la valoarea de 295,56 lei RON la valoarea de 323,10 lei RON, respectiv cu cca. 9,3%.
Având în vedere rezultatele procesului de recalculare desfasurat în cele 4 etape, pe parcursul anului 2005, respectiv faptul ca nu toate pensiile au cunoscut o crestere a cuantumului, efectele aplicarii noii valori a punctului de pensie asupra punctajului rezultat în urma recalcularii sunt diferite.
Obisnuiti cu "traditionala" indexare, aflând - înca de la sfîrsitul anului trecut - de majorarea valorii punctului de pensie cu 9,3%, pensionarii asteptau, cu totii, o crestere corespunzatoare a pensiei.
Odata încasate pensiile pe luna ianuarie a.c. nelamuririle nu au întârziat sa apara. Iata de ce, în spiritul transparentei si cu scopul unei bune informari a beneficiarilor sistemului, apelam la sprijinul dvs. nemijlocit, pentru a face cuvenitele precizari.
Asa cum deja se cunoaste, Legea nr.19/2000 a introdus o noua formula de calcul a pensiei, bazata pe sistemul punctelor de pensie. S-a asigurat astfel legatura directa dintre cuantumul pensiei si contributiile achitate la sistemul de pensii pe întreaga perioada activa a persoanei.
întrucât întreaga filozofie pe care este structurat acum modul de calcul si de revalorizare a pensiilor este centrata pe conceptul de punctaj mediu anual, trebuia realizata transformarea în puncte a tuturor pensiilor stabilite potrivit legislatiei anterioare, astfel încât - pentru toate pensiile aflate în plata în sistemul public - sa existe elementele necesare aplicarii formulei prevazute de lege, respectiv:
Cuntumul pensiei = punctajul mediu anual x valoarea punctului de pensie

Inechitatile dintre diferitele generatii de pensionari nu au fost înlaturate în întregime prin algoritmul de recalculare aplicat în perioada 2002 - 2004, motiv pentru care s-a impus recalcularea tuturor pensiilor stabilite potrivit legislatiei anterioare, aplicându-se acestora aceleasi principii si aceeasi formula prevazute de Legea nr.19/2000. S-a realizat astfel o asezare pe baze echitabile a tuturor pensiilor existente în sistem.


· Ce s-a întâmplat în urma procesului de recalculare?

Punctajul mediu anual obtinut în urma recalcularii de fiecare pensionar, comparativ cu punctajul mediu anual aflat în plata anterior recalcularii, a înregistrat, dupa caz, urmatoarea evolutie:
- a crescut;
- a ramas nemodificat;
- a scazut.


· Care este principala cauza datorita careia exista punctaje mai mici?

Datorita masurilor de protectie sociala acordate cu începere din anul 1991, pentru unele pensii s-au înregistrat "cresteri artificiale" (sa ne reamintim, spre exemplu, de ridicarea la nivelul pensiei minime, care era prevazuta în multe din hotarârile de indexare, majorare sau recorelare aplicate în perioada 1991 - 2000).
De asemenea, perioade mici de stagiu de cotizare (vechime în munca) si venituri profesionale mai mici decât salariul mediu pe economie conduc la punctaje medii anuale mai mici decât cele anterioare recalcularii.
Cu toate acestea, pensiile nu au fost diminuate, desi pensionarului i s-a acordat un nou punctaj mediu anual diminuat, cu care figureaza în baza de date a sistemului public de pensii.

 

· Care sunt însa efectele aplicarii noii valori a punctului de pensie?
Noua valoare a punctului de pensie se aplica - potrivit formulei de calcul - la punctajul mediu anual recalculat, care poate fi mai mare, egal sau mai mic decât cel aflat în plata anterior. Efectele aceste operatiuni constau, dupa caz, în:
- cresterea cuantumului pensiei;
- mentinerea aceluiasi cuantum.
Datorita formulei de calcul, procentul de crestere - 9,3% - nu se regaseste însa integral în toate cresterile înregistrate.
Astfel se explica de ce unele persoane au primit în luna ianuarie pensii mai mari decât în decembrie, dar cresterea nu a reprezentat - procentual - 9,3%. Este cazul persoanelor al caror punctaj recalculat a fost diminuat nesemnificativ si care - în anul 2007 - vor resimti efectele aplicarii integrale a valorii actualizate a punctului de pensie.
În alte situatii, punctajul mediu anual recalculat a fost diminuat semnificativ. Prin majorarea acestui punctaj cu 9,3% se obtine, în continuare, un cuantum al pensiei inferior celui aflat în plata. în acest caz, pensiile nu vor înregistra nici o crestere pâna când punctajele medii anuale, astfel majorate, înmultite cu valoarea punctului de pensie va determina un cuantum egal sau mai mare decât cel aflat în plata.


· Care sunt drepturile de care beneficiaza persoanele persecutate din motive etnice, beneficiari ai Legii nr. 189/2000?

Cuantumul indemnizatiei
Beneficiarii Legii nr. 189/2000 au dreptul la o indemnizatie lunara de 300.000 lei pentru fiecare an de detentie, de deportare sau de stramutare in alte localitati.
Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor mentionate mai sus beneficiaza de o indemnizatie lunara de 300.000 lei neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.
Au dreptul la o indemnizatie lunara de 150.000 lei pentru fiecare an persoanele care:
- au facut parte din detasamentele de munca fortata
- au fost supravietuitoare a trenului mortii;
Cuantumul indemnizatiilor acordate se indexeaza prin hotarâri de guvern.
în baza Hotarârii emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000, Casa Judeteana de Pensii Brasov emite o decizie de pensionare prin care se stabileste cuantumul indemnizatiei cuvenite.
Drepturile se acorda cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii.

Alte drepturi
în afara indemnizatiei, beneficiarii mai au urmatoarele drepturi:
a) asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor;
b) transport urban gratuit cu mijloace de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, pe calea ferata romana, cu clasa I;
d) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, dupa caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la resedinta de judet, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.


· Care sunt drepturile de care beneficiaza persoanele persoanele care au efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, beneficiare ale Legii nr. 309/2002?

Cuantumul indemnizatiei
Beneficiarii Legii nr. 309/2000 au dreptul la o indemnizatie lunara, neimpozabila, de 15.000 lei pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii.
Sotia celui decedat va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.
Cuantumul indemnizatiilor acordate se indexeaza prin hotarâri de guvern.
în baza Hotarârii emise de comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000 se emite o noua decizie de pensionare prin care se stabileste cuantumul indemnizatiei cuvenite.
Drepturile se acorda cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii.

Alte drepturi
În afara indemnizatiei, beneficiarii mai au urmatoarele drepturi:
a) asistenta medicala si medicamente in mod gratuit, atat in tratamentul ambulatoriu, cat si in timpul spitalizarii;
b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor.


· Cine beneficiaza de bilet de tratament gratuit?

Beneficiaza gratuit de bilet de tratament urmatoarele categorii de persoane:
- asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile, precum si pensionarii de invaliditate carora li s-a stabilit de catre serviciile de expertiza medicala programul individual de recuperare;
- persoanele cu drepturi stabilite in baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri precum si persoanele cu drepturile stabilite in baza Legii nr. 189/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice;
- pensionarii IOVR cu drepturile stabilite in baza Legii nr. 49/1999 cu modificarile si completarile ulterioare;
- veteranii de razboi, in baza Legii nr. 44/1994 cu modificarile si completarile ulterioare;
- salariatii care lucreaza in locuri de munca in conditii speciale prevazute de art. 20, lit. b din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv locurile de munca din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii.

Persoanele detinatoare de certificat de persoana cu handicap, eliberat potrivit O.U.G. nr. 102/1999 pentru protectia speciala si integrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


· O persoana care are dreptul la bilet gratuit si are si calitatea de pensionar poate beneficia de doua bilete de tratament anual, în baza ambelor calitati?

Nu. Conform prevederilor punctului 3.16 din Normele în baza carora se acorda bilete pentru tratamentul balnear al asiguratilor, "în timpul unui an calendaristic, unui beneficiar i se poate elibera un singur bilet de tratament."


· Cine beneficiaza de ajutor de deces?

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, oricare persoana care face aceasta dovada.
Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie aflat in intretinerea sa si care nu are un drept propriu de asigurari sociale. Se considera membru de familie, in sensul legii:
a) sotul;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

· Care sunt categoriile de pensionari care pot cumula pensia cu venituri din activitati profesionale?
Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective:
a) copiii urmasi orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pana la vârsta de 16 ani sau daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani (ceilalti beneficiari ai pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie);
b) nevazatorii;
c) pensionarii pentru limita de varsta.
d) pensionarii de invaliditate de gradul III.


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.