Webmaster

Discover Group


 

Depunere dosar

Transfer in strainatate a drepturilor de asigurari sociale

In cazul in care beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de Pensii isi stabilesc domiciliul pe teritoriul altui stat, acestia pot opta pentru pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, conform prevederilor art. 111 din Legea nr.263/2010.


În această situaţie, pensionarul trimite Casie Judetene de Pensii Brasov, urmatoarele documente:
- Declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
- Certificatul de viaţă, completat de pensionar in partea B,  vizat şi datat la punctul C de o autoritate din strainatate (notar, Primarie, ambasada etc.)
-Extrasul de cont din strainatate ( documentul care confirmă detaliile bancare )
-Decizia de pensie emisa de Casa Judeteana de Pensii Brasov -copie
-Act de identitate romanesc
-Act de identitate strain-copie
-Actul de reşedinţă din straintatate-copie


Dosarul se poate depune personal la sediul CJP Brasov, in cadrul programului cu publicul, prin email : cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta cu confirmare de primire.


Important :
- Modelul de Declaratie de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite in cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale  se regaseste in casuta formulare-formulare tipizate pct.28 de pe pagina de internet www.casadepensiibv.ro

- Modelul de Certificat de viata  se regaseste regaseste in casuta formulare -formulare tipizate pct.36-41 de pe pagina de internet casadepensiibv.ro
Certificatul de viata se completeaza conform indicatiilor din casuta depune dosar-certificat de viata de pe pagina de internet www.casadepensiibv.ro



Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.