Webmaster

Discover Group


 

Depunere dosar

UNDE SE DEPUNE CEREREA?

Pentru stabilirea drepturilor de pensie de batranete ( limita de varsta, anticipata, anticipata partiala), de invaliditate si de urmas, persoana indreptatita se adreseaza unei singure institutii, cererea astfel depusa fiind valabila pentru toate institutiile la legislatia carora persoana respectiva a fost supusa.

Cererile se depun la institutia de la locul de resedinta astfel:
- daca solicitantul locuieste pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv; (Exemplu: cetateanu lucreaza si are resedinta in Germania- dosarul se depune la institutia competenta din Germania)
- daca solicitantul are domiciliul stabil in judetul Brasov, cererea se depune dupa caz la Casa Judeteana de Pensii Brasov sau la Casa Locala de Pensii Fagaras.

ACTE NECESARE
PENTRU PERSOANELE CARE LOCUIESC PE TERITORIUL UNUI STAT MEMBRU
Acte necesare pentru inscrierea la pensia de batranete (limita de varsta, anticipata, anticipata partiala)

 • formularul de cerere E 202 ; - vezi model cerere completata pensie comunitara
 • formularul E 207 ;
 • declaratia obligatorie pe propria raspundere ;
 • copie dupa actul de identitate Romanesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;
 • carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • diplomă de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • anexa nr.6 – cerere pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta/anticipate/ anticipate partial conform Legii nr.263/2010
 • actele prevazute pentru acordarea pensiei nationale ( a se vedea depunere dosar pensie limita de varsta/ anticipate / anticipate partiala)
 • document din care rezulta ca  persoana a cotizat in strainatate ( exemplu codice fiscale/ declaratie INPS Italia, insurance etc.)

ACTE NECESARE
PENTRU INSCRIEREA LA PENSIA DE INVALIDITATE

 • formularul de cerere E 204 ;
 • formularul E 207 ;
 • documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
 • declaratia obligatorie pe propria raspundere ;
 • copie dupa actul de identitate Romanesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;
 • carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • livretul  militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • diplomă de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • anexa nr.7 – cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate conform Legii nr.263/2010
 • actele prevazute pentru acordarea pensiei nationale ( a se vedea depunere dosar pensie de invaliditate)
 • document din care rezulta ca  persoana a cotizat in strainatate ( exemplu codice fiscale/ declaratie INPS Italia, insurance etc.)

ACTE NECESARE
PENTRU INSCRIEREA LA PENSIA DE URMAS

 • formularul de cerere E 203 ;
 • formularul E 207 ;
 • declaratia obligatorie pe propria raspundere urmasi ;
 • adeverinţa de studii (elev sau student);
 • copie dupa actul de identitate Romanesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;
 • carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate al sustinatorului decedat ;
 • livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate ;
 • diplomă de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din strainatate, sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant al sustinatorului decedat;
 • anexa nr.8 – cerere pentru acordarea pensiei de urmas  conform Legii nr.263/2010
 • actele prevazute pentru acordarea pensiei nationale ( a se vedea depunere dosar pensie de urmas)
 • document din care rezulta ca  persoana a cotizat in strainatate ( exemplu codice fiscale/ declaratie INPS Italia, insurance etc.)

IMPORTANT!
Este necesar sa completati si sa depuneti concomitent cu formularele E 202 RO, E 203 RO, E 204 RO, E 207 si cererile pentru acordarea pensiei  nationale ( anexele 6,7 si 8, dupa caz), precum si sa anexati documentele mentionate in cuprinsul acestor cereri.

            RECALCULAREA PENSIEI NATIONALE  
Persoanele care au desfasurat, respective desfasoara activitati profesionale in alte state membrepe perioada in care beneficiaza de drepturi de pensie nationala din sistemul public de pensii din Romania pot solicita revizuirea acestora, prin luare in considerare a perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei altui stat membru.

Documente necesare

 • formularul de cerere E 202 ; - vezi model cerere completata pensie comunitara
 • formularul E207.
 • cupon de pensie ;
 • copie carte de identitate
 • documentatie disponibila care poate fi utilizata de institutiile competente din celelalte state membre in vederea stabilirii dreptului la prestatie
 • actul din care rezulta numarul personal de identificare.

DE RETINUT!
DOSARUL SE DEPUNE LA SEDIUL CJP BRASOV, in cadrul programului de lucru cu publicul.
Formularele se gasesc in caseta formulare- formulare tipizate in josul primei paginii de internet sau accesand direct link-ul FORMULARE.


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.