Webmaster

Discover Group


 

Depunere dosar

DEPUNERE DOSAR EMITERE NOTIFICARE

pentru PENSIONARII sistemului public de pensii din Romania care AU RESEDINTA IN ALTE STATE CU CARE ROMANIA APLICA INSTRUMENTE JURIDICE CU CARACTER INTERNATIONAL IN DOMENIUL SECURITATII SOCIALE CU PREVEDERI PENTRU ASIGURARILE DE BOALA-MATERNITATE

  1. In cazul in care pensionarul primeste in continuare drepturile de pensie in ROMANIA, fie prin mandat postal, fie in cont curent/de card:

Dosarul pentru EMITEREA NOTIFICARII, va cuprinde urmatoarele documente:
- formular tip-descarca AICI
- carte de identitate solicitant - copie
- act de sedere in strainatate - copie
- procura speciala prin care pensionarul imputerniceste o persoana care sa ridice drepturile de pensie si cupoanele de pensie de la factorul postal ( in cazul in care drepturile de pensie se primesc prin mandat postal) sau doar sa ridice taloanele de pensie ( in cazul in care drepturile de pensie  se primesc in cont bancar/de card). Mandatarul se obliga  sa anunte Casa Judeteana de Pensii Brasov orice modificare in situatia pensionarului in termen de 15 zile. Procura este valabila 18 luni si se intocmeste in conformitate cu prevederile Ordinului nr.214/07.06.2012
- carte de identitate mandatar- copie
- cupon de pensie / decizie de pensie solicitant- copie.

Dosarul se poate depune personal la sediul CJP Brasov, in cadrul programului cu publicul, prin email : cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta cu confirmare de primire.

Casa Judeteana de Pensii Brasov va intocmi Notificarea care va fi transmisa catre pensionar insotita de o Declaratie pe proprie raspundere referitoare la calitatea de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate.
Declaratia pe proprie raspundere se completeaza de catre pensionar care o va transmite Casei de Asigurari de Sanatate Brasov, B-dul Mihail Kogalniceanu nr.11, cod 500090, Brasov, Romania, insotita de documentele cuprinse in aceasta.
Emiterea Formularului S1 se va face de catre Casa de Asigurari de Sanatate Brasov.

      2.  In cazul in care beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul în România, opteaza pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, conform prevederilor art. 111 din Legea nr.263/2010.

În această situaţie, notificarea se emite de catre casa teritoriala de pensii, dupa parcurgerea urmatoarei proceduri:
Pensionarul trimite CJP Brasov:
-formular tip-descarca AICI
- Declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
- Certificatul de viaţă, completat de pensionar in partea B, vizat şi datat la punctul C de o autoritate din strainatate (notar, Primarie, ambasada etc.)
- Actul de identitate romanesc-copie
-Actul de identitate strain, dupa caz, copie
-Extrasul de cont din strainatate, copie( documentul care confirmă detaliile bancare )
-Actul de reşedinţă din strainatate-copie
Certificatul de viata se completeaza conform indicatiilor din casuta depune dosar-certificat de viata de pe pagina de internet www.casadepensiibv.ro

Dupa primirea declaratiei de transfer in strainatate al drepturilor de pensie si documentelor mentionate anterior, Casa Judeteana de Pensii Brasov va emite notificarea la care va anexa declaratia pe proprie raspundere referitoare la calitatea de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate.
Notificarea va fi transmisa din oficiu catre pensionar insotita de o Declaratie pe proprie raspundere referitoare la calitatea de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate.
Declaratia pe proprie raspundere se completeaza de catre pensionar si se va transmite Casei de Asigurari de Sanatate Brasov, B-dul Mihail Kogalniceanu nr.11, cod 500090, Brasov, Romania, impreuna cu documentele prevazute in aceasta.

Emiterea Formularului S1 se va face de catre Casa de Asigurari de Sanatate Brasov, in functie de solicitarea pensionarului ( de solicitare sau nu a exceptarii de la plata contributiei lunare pentru asigurarile sociale de sanatate din Romania).
Dosarul se poate depune personal la sediul CJP Brasov, in cadrul programului cu publicul, prin email : cjpbrasov@cnpp.ro sau prin posta cu confirmare de primire.

Important :
- Modelul de Declaratie de transfer in strainatate al drepturilor cuvenite in cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale  se regaseste in casuta formulare pct.28 de pe pagina de internet casadepensiibv.ro
- Modelul de Certificat de viata  se regaseste regaseste in casuta formulare de pe pagina de internet casadepensiibv.ro


 

Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.