Webmaster

Discover Group


 

Depunere dosar

Dosarul pentru acordarea ajutorului de deces  va cuprinde urmatoarele documente:

A) In cazul asiguratului sau pensionarului
a) cerere tip ( anexa 11),  pentru acordarea ajutorului de deces – completata si semnata de catre solicitant, DESCARCA AICI
b) copia certificatului de deces;
c) copia actului de identitate al solicitantului;
d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
e) copia dovezii (respectiv factura si chitanta – bon fiscal) /declaraţiei pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
f) în cazul salariaților ( asiguratilor) decedați  adeverinta emisa de catre angajator.
g) document bancar- cont deschis pe teritoriul Romaniei, in situatia in care se opteaza pentru plata in cont

B) In cazul membrului de familie ( sotul, copiii, parintii si bunicii oricaruia dintre soti) care nu era asigurat sau pensionar la data decesului, pe langa documentele prevazute anterior mai trebuie anexate si urmatoarele acte:
a) cerere tip ( anexa 11),  pentru acordarea ajutorului de deces – completata si semnata de catre solicitant, DESCARCA AICI
b) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
c) copia adeverinţei care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii.

Plata ajutorului de deces se poate face prin:
-cupon de diferente, la domiciliul solicitantului,
-cont bancar ( la cerere se va anexa extras de cont).IMPORTANT

Incepand cu data de 16.11.2020, ajutorul de deces se acorda cu respectarea Legii nr.263/2010 si HG nr.257/2011, respectiv pe baza certificatului de deces si a celorlalte acte doveditoare, in original.

Documentele vor fi transmise FIE CU SERVICIILE POŞTALE, FIE ÎN FORMAT ELECTRONIC: la adresa cjpbrasov@cnpp.ro

In cazul in care documentele sunt trimise prin email, este necesar ca solicitantul se va  prezenta, la sediul CJP Brasov, cu documentele, in original.

Documentele transmise pe email vor fi vizate in conformitate cu originalul, la ghiseele institutiei, in cadrul programului de lucru, fara a fi necesara o programare prealabila.
Precizam va veti primi un email cu numele persoanei de contact si ghiseul la care trebuie sa va prezentati.
Mentionam ca ajutor de deces poate fi solicitat in termenul general de prescriptie de 3 ani de la data decesului.Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.