Webmaster

Discover Group


 

Depunere dosar

TRANSMITEREA CERTIFICATULUI DE VIATA

Pentru a se evita efectuarea unor plăţi necuvenite către beneficiari nerezidenţi în România, a căror situaţie s-a modificat, cu efecte asupra obligaţiei casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie şi/sau alte drepturi care se stabilesc şi se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se va utiliza certificatul de viaţă ca şi instrument de verificare administrativă.

În acest scop, se utilizează modelul unic de certificat de viaţă, care constituie dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenţi.
Certificatul de viaţă va fi emis în dublu exemplar şi transmis de către casa teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenţi, în versiune bilingvă, utilizându-se, alături de limba română, o limbă de circulaţie internaţională.

Un exemplar al certificatului de viaţă va rămâne la casa teritorială de pensii competentă, însoţit de dovada comunicării beneficiarului nerezident (confirmare de primire sau recomandată).
Certificatul de viaţă este completat în Partea A de către casa teritorială de pensii competentă, precizându-se data limită de restituire a certificatului de viaţă de către beneficiar.
Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a certificatului de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de şedere permanentă şi de a-l transmite casei teritoriale de pensii competente până la data menţionată în partea A.

In cazul in care certificatul de viata emis de catre casa judeteana de pensii brasov nu ajunge la beneficiarul dreptului de pensie, acesta poate sa acceseze site-ul www.casadepensiibv.ro  unde va gasi formularul –certificat de viata- in format electronic.

Certificatul de viata va fi tiparit si completat astfel:

A. PARTEA "A” SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE CASA TERITORIALĂ DE PENSII ÎN EVIDENŢA CĂREIA SE AFLĂ BENEFICIARUL NEREZIDENT (1)  ALE CĂRUI DATE PERSONALE SUNT ÎNSCRISE LA PARTEA B/

PART A WILL BE FILLED IN BY THE TERRITORIAL PENSION HOUSE IN THE DATA BASIS OF WHICH THERE IS THE NON-RESIDENT BENEFICIARY  (1)  WHOSE  PERSONAL INFORMATION ARE  WRITTEN AT PART B.

Astfel, partea A nu se completeaza de pensionar, ramanand nemodificata.

B. PARTEA "B” SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BENEFICIARUL NEREZIDENT ÎN FAŢA AUTORITĂŢII LEGALE

PART B  WIIL BE FILLED   IN  BY THE NON-RESIDENT BENEFICIARY  IN FRONT OF LEGAL AUTHORITY  (3)  

Partea B se completeaza de catre pensionar cu
-datele personale – numele si prenumele, numele si prenumele purtate anterior
-cetatenie
-date cu privire la nastere-data, locul si tara
-codul personal de asigurari sociale in Romania- codul numeric personal inscris in cartea de identitate ( buletinul de identitate)
-adresa de domiciliu- din strainatate
-adresa si detalii bancare : numele beneficiarului asa cum este inregistrat la banca, denumirea bancii, adresa bancii, cod de identificare bancara ( BIC/SWIFT), numar de cont bancar international ( IBAN)
-semnatura pensionarului

C. PARTEA "C” SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE AUTORITATEA ÎN FAŢA CĂREIA SE PREZINTĂ BENEFICIARUL NEREZIDENT ALE CĂRUI DATE PERSONALE SUNT ÎNSCRISE LA PARTEA B
PART C  WILL BE FILLED   IN  BY THE AUTHORITY IN FRONT OF WHICH THERE IS THE NON -RESIDENT  BENEFICIARY WHOSE PERSONAL DATA ARE WRITTEN AT PART B


Partea C se completeaza de catre o autoritate din statul de domiciliu sau din Romania ( Casa de Pensii, Notar, Primarie, alta  institutie publica ) care sa ateste ca documentul –certificatul de viata- a fost semnat in partea B de catre pensionar/ beneficiarul drepturilor de asigurari sociale.
Astfel,  in partea C se va mentiona denumirea autoritatii, numarul de identificare al institutiei, adresa institutiei, telefon, fax, adresa WEB, email, stampila, data si semnatura.

IMPORTANT!
Certificatul de viata poate fi transmis prin posta, prin email sau prin fax la Casa Judeteana de Pensii Brasov.
In situatia in care certificatul de viata se trimite prin email, acesta va fi scanat si transmis la adresa de email cjpbrasov@cnpp.ro

Certificatele de viata pot fi descarcate aici:

  1. CERTIFICAT DE VIATA RO-ITALIA – descarca fisier PDF
  2. CERTIFICAT DE VIATA RO-SPANIA - descarca fisier PDF
  3. CERTIFICAT DE VIATA RO-DEUTCHLAND - descarca fisier PDF
  4. CERTIFICAT DE VIATA RO-FRANCE - descarca fisier PDF
  5. CERTIFICAT DE VIATA RO-EN - descarca fisier PDF

IMPORTANT!


Pentru a beneficia de drepturile cuvenite în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, beneficiarul nerezident aflat în plată are obligaţia de a transmite anual, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, un Certificat de Viaţă.
În vederea prezentării Certificatului de Viaţă, casa teritorială de pensii competentă transmite acestuia, la adresa sa de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al Certificatului de Viaţă completat în Partea A, indicând data limită de transmitere a certificatului de către beneficiar. In cazul in care certificatul de viata nu ajunge la destinatar, acesta poate sa descarce formularul certificate de viata de pe site-ul www.casadepensiibv.ro
Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a Certificatului de Viaţă în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz.
La solicitarea beneficiarului nerezident autoritatea legală de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz, certifică faptul că Partea B a Certificatului de Viaţă a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului. Autoritatea legală abilitată să completeze Partea C a Certificatului de Viaţă poate fi şi misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în statul de reşedinţă, Primarie, Casa de Pensii din strainatate, notar public, etc.
În situaţia în care beneficiarul nerezident nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă menţionat, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, casa teritorială de pensii competentă suspendă drepturile cuvenite titularului începând cu luna februarie a anului în curs.

Dacă beneficiarul nerezident transmite certificatul de viaţă menţionat, după expirarea termenului stipulat în paragraful anterior, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, vor fi reluate în plată de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripţie.Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.