Webmaster

Discover Group


 

Depunere dosar

ACORD INTRE ROMANIA SI REPUBLICA MOLDOVA IN DOMENIUL SECURITATII SOCIALE

UNDE SE DEPUNE CEREREA?
Pentru stabilirea drepturilor de pensie de batranete ( limita de varsta, anticipata, anticipata partiala), de invaliditate si de urmas, persoana indreptatita se adreseaza unei singure institutii, cererea astfel depusa fiind valabila pentru toate institutiile la legislatia carora persoana respectiva a fost supusa.
Cererile se depun la institutia de la locul de resedinta astfel:
- daca solicitantul locuieste pe teritoriul Republicii Moldova cererea se depune la institutia din acest stat; (Exemplu: cetateanu lucreaza si are resedinta in Moldova- dosarul se depune la institutia competenta din Republica Moldova)
- daca solicitantul are domiciliul stabil in Romania, judetul Brasov, cererea se depune dupa caz la Casa Judeteana de Pensii Brasov sau la Casa Locala de Pensii Fagaras.

ACTE NECESARE
PENTRU PERSOANELE CARE AU DOMICILIUL STABIL PE TERITORIUL ROMANIEI

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de batranete (limita de varsta, anticipata, anticipata partiala)

 • formularul de cerere RO/ MD 202 ;
 • formularul  RO / MD 207 ;
 • declaratia obligatorie pe propria raspundere ;
 • copie dupa actul de identitate Romanesc - daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;
 • pasaportul emis de autoritatile moldave in copie
 • certificat de nastere si casatorie
 • carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din Republica Moldova ;
 • livretul militar original sau in copie certificata de institutiile competente din Republica Moldova ;
 • diplomă de studii original sau in copie certificata de institutiile competente din Republica Moldova, sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invatamant;
 • dovada  echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din Republica Moldova sau din alte tari

In cazul in care solicitantul a lucrat si in Romania, pe langa actele mentionate mai sus, acesta va depune si urmatoarele documente:

 • cerere tip ( anexa 6), completata si semnata de catre solicitant, cu bifarea categoriei de pensie solicitata
 • carnet de munca in original
 • carnet de munca in copie
 • acte de stare civila : carte de identitate, certificate de nastere, casatorie in copie
 • sentinta de divort – copie ( daca este cazul)
 • livret militar-copie
 • diploma de studii şi foaia matricolă, în copii, sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior ( dupa caz) -copie
 • adeverinţă privind sporurile la salariu  pentru perioada lucrata pana la data de 01.04.2001- original
 •  adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă pentru perioada lucrata pana la data de 01.04.2001- original
 • sentinta judecatoreasca prin care s-a recunoscut grupa de munca in litigiile cu fosti angajatori-copie ( dupa caz)
 • alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate( in lipsa carnetului de munca)-  original
 •  dosar plic

IMPORTANT!
Documentele se depun in DOUA EXEMPLARE ( toate formularele si actele)
Este necesar sa completati si sa depuneti concomitent cu formularele  RO/MD 202, RO/MD 207, declaratia pe proprie raspundere si cererile pentru acordarea pensiei  nationale ( anexa 6), precum si sa anexati documentele mentionate in cuprinsul acestor cereri/ formulare.

RECALCULAREA PENSIEI NATIONALE  

Persoanele care au desfasurat, respectiv desfasoara activitati profesionale in alte state membre sau Republica Moldova pe perioada in care beneficiaza de drepturi de pensie nationala din sistemul public de pensii din Romania pot solicita revizuirea acestora, prin luare in considerare a perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei altui stat membru/Republicii Moldoldova.

Documente necesare

 • formularul de cerere E 202 sau RO/MD 202, dupa caz ;
 • formularul E207 sau RO/MD 207, dupa caz;
 • cupon de pensie ;
 • copie carte de identitate
 • documentatie disponibila care poate fi utilizata de institutiile competente din celelalte state membre in vederea stabilirii dreptului la prestatie
 • actul din care rezulta numarul personal de identificare.

DE RETINUT!
DOSARUL SE DEPUNE LA SEDIUL CJP BRASOV, in cadrul programului de lucru cu publicul.
Formularele RO/MD 202, RO/MD 207 si declaratia pe proprie raspundere se gasesc in caseta formulare- formulare tipizate in josul primei paginii de internet.

 Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.