Webmaster

Discover Group


 


DESPRE CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice

CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si a fost creata prin Legea nr. 19/2000.

Sediul CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice se afla în Bucuresti. Sistemul include si o retea teritoriala, respectiv Casa de Pensii a Mun. Bucuresti si casele judetene si locale de pensii, care constituie servicii publice investite cu personalitate juridica.
Ministrul Muncii si Justitiei Sociale are rolul principal in procesul decisional referitor la administrarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Ministrul este indrituit sa transfere anumite atributii bugetare conducatorului executiv al CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice.

De asemenea, îndeplinirea responsabilitatilor CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice face obiectul controlului ministerului.

Administrarea curenta este asigurată de preşedinte şi consiliul de administraţie, compus din 19 persoane, dintre care un preşedinte şi 18 membri. Preşedintele CNPP este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii şi justiţiei sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit.
Preşedintele CNPP este şi preşedinte al consiliului de administraţie.    Preşedintele exercită o funcţie asimilată funcţiilor de demnitate publică.
Preşedintele are rang de secretar de stat şi este salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru această funcţie.
Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor şi pensionarilor, după cum urmează:
a) 5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi justiţiei sociale;
b) 5 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
c) 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;
d) 3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor.

Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi sau desemnaţi potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioadă de 4 ani.
Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenţa a cel puţin 13 dintre membrii săi.
Pe durata exercitării mandatului, preşedintele şi membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de către cei care i-au numit, respectiv desemnat.
În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane.
CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice îsi elaboreaza statutul propriu care se aproba prin Hotarâre de Guvern.
Statutul cuprinde în mod obligatoriu atribuţiile consiliului de administraţie, ale preşedintelui CNPP, modul de organizare şi funcţionare a CNPP, precum şi atribuţiile caselor teritoriale de pensii.

CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice are rolul principal în administrarea majoritatii prestatiilor de asigurari sociale, incluse în conceptul de “securitate sociala” de catre legislatorul comunitar. 

Detine un rol cheie în asigurarea resurselor necesare pentru mecanismele de protectie sociala , în stabilirea unor proceduri detaliate, în finantarea si organizarea sistemului conform legislatiei si practicii nationale.
Principalele responsabilitati ale CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice sunt:
• îndrumarea si monitorizarea aplicarii dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii si de catre persoanele fizice si juridice investite cu drepturi si obligatii în domeniu;
• colectarea si virarea contributiilor de asigurari sociale pentru asiguratii individuali si a altor venituri, potrivit legii;
• furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat ;
• organizarea evidentei nationale a contribuabililor la sistemul public precum si a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale;
• îndrumarea si monitorizarea reexaminarilor medicale si a activitatilor de recuparare a capacitatii de munca;
• reprezentarea în fata instantelor;
• elaborarea de rapoarte pentru Guvern si partenerii sociali;
• aplicarea acordurilor internationale de asigurari sociale la care România este parte si dezvoltarea relatiilor cu autoritatile similare de asigurari sociale din alte tari;
• organizarea selectiei si perfectionarii profesionale pentru personalul propriu;
• implementarea, extinderea, întretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;

Cheltuielile de organizare si functionare a sistemului public sunt platite din bugetul asigurarilor sociale de stat, în limita a 3% din cheltuielile anuale totale.Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.