Webmaster

Discover Group


 

ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

ACTIVITATEA PREVENIRE
A ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A BOLILOR PROFESIONALE


In conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea

pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, Casa Judeţeană de Pensii Braşov, în calitate de asigurător , este abilitată de a acorda consultanţă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate şi a condiţiilor de muncă. In acest sens, în conformitate cu art. 64 din Legea nr. 346/2002, personalul tehnic al asigurătorului care desfăşoară activităţi de prevenire din cadrul casei teritoriale de pensii , acordă sprijin societăţiilor comerciale, în scopul întocmirii tablourilor de analiză în domeniul prevenirii conform specificului activităţilor desfasurate .

In conformitate cu legislaţia în vigoare, art. 63 din Legea nr. 346/2002, activitatea de consiliere din partea asigurătorului nu implică costuri pentru societate şi nu implică răspunderea juridică şi financiară a Casei Judeteane de Pensii Braşov.

Rezultatele analizei în domeniul prevenirii au un caracter confidenţial şi pot fi utilizate în funcţie de priorităţile societăţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.

Compartimentul accidente de munca si boli profesionale, din cadrul CJP Braşov, desfăşoară activitatea de prevenire. în funcţie de priorităţile specifice structurii economice şi administrative a judeţului Braşov.

Activitatea de consiliere in domeniul prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale se desfăşoară la sediul/ punctele de lucru ale angajatorilor,parcurgand următoarele etape:

1. Programarea si pregătirea vizitelor la angajatori, cuprinde:

1.1. Contactarea angajatorilor prin adresa scrisa, prin care se solicită acordul în scris al acestora şi programarea vizitelor, în scopul derulării activităţilor de consiliere în vederea prevenirii;

1.2. Efectuarea vizitei pentru informarea angajatorilor asupra funcţionarii sistemului de asigurare pentru accidednte de munca şi boli profesionale, precum si stabilirea de comun acord cu angajatorul a unui program de vizite ,in scopul consilierii in domeniul prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale

1.3. Derularea activităţii de prevenire la angajatori :

  • prezentarea de către angajator (reprezentant desemnat) a activităţii de producţie ,a fluxului tehnologic al activităţii principale si al activităţilor complementare .
  • parcurgerea fluxului tehnologic si identificarea posturilor de lucru care au inrergistrat accidente de munca si boli profesionale sau care prezintă risc ridicat de producere a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
  • analiza posturilor de lucru respective si identificarea riscurilor care au produs sau pot produce accidente de munca si boli profesionale

2. Intocmirea raportului către angajator, cuprinde:

2.1. Analiza din punct de vedere. tehnic si organizational al fluxului de producţie tinand cont de modul de aplicare al legislaţiei privind SSM.

2.2. Analiza riscurilor identificate la fiecare post de lucru, pe cele 4 componente ale sistemului de munca. (executant, mijloace de productie , sarcina de munca, mediul de munca).

2.3. Întocmirea tablourilor de prevenire pentru fiecare post de lucru analizat.

3. Prezentarea raportului către angajator, cuprinde

3.1. Evaluarea eficacităţii măsurilor de prevenire şi de securitate existente

3.2. Prezentarea măsurilor de prevenire recomandate

3.3. Consilierea angajatorului privind importanţa implementării măsurilor de
prevenire;

3.4. Predarea unui exemplar al Tabloului de prevenire pe post de lucru după înregistrarea acestuia la angajator

3.5. Urmărirea implementării masurilor recomandate la vizitele anterioare


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.