Webmaster

Discover Group


 

 

INDEMNIZATII PREVAZUTE DE LEGI SPECIALE

 


Indemnizatiile si sporurile cuvenite veteranilor si vaduvelor de razboi 
- Legea nr. 49/1991, Legea nr. 44/1994 
Indemnizatia cuvenita fostilor detinuti politici 
- Decret-lege nr. 118/1990 
Indemnizatia cuvenita persoanelor persecutate din motive etnice 
- Legea nr. 189/2000 
Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar în detasamente de munca
- Legea nr. 309/2002
Indemnizatia reparatorie cuvenita persoanelor care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 si urmasilor acestora
-Legea nr.341/2004

Casa Judeteana de Pensii Brasov acorda, in conditiile legii, si alte indemnizatii reglementate prin legi speciale.

ACORDAREA DE INDEMNIZATII SI SPORURI INVALIZILOR,
VETERANILOR SI VADUVELOR DE RAZBOI 
Beneficiari
· Veteran de razboi - persoana care a participat la primul sau al doilea razboi mondial in armata romana si s-a aflat intr-una din situatiile prevazute in art. 1 si 2 din Legea nr.44/1994 si care dovedeste cu acte eliberate de Ministerul Apararii Nationale calitatea de veteran de razboi. 
· Vaduva de razboi - este sotia supravietuitoare a celui decedat pe front, in prizonierat sau ca urmare a ranilor ori bolilor contactate pe front sau in prizonierat. 
· Sotul supravietuitor al veteranului de razboi – este sotul care nu s-a recasatorit dupa decesul veteranului de razboi;
· Invalid de razboi este veteranul de razboi care a suferit prin ranire sau accidentare in timpul sau din cauza razboiului o invaliditate atestata printr-un act medical legal. 
· Prizonier de razboi este: 
- Persoana capturata de inamic in cursul operatiunilor de razboi, indiferent daca a fost combatant sau necombatant, precum si cea asimilata cu aceasta potrivit conventiilor internationale la care Romania este parte; 
- Persoana care, dupa inceterea ostilitatilor, la 23 august 1944, a fost dezarmata de trupele sovietice sau germane, sau, chiar nedezarmata, a fost internata in lagare de prizonieri; 
- Elevul scolilor militare de ofiteri, subofiteri si maistri militari, trimis la studii in Germania, precum si soldatul si cadrul aflati in aceasta tara la specializare, considerati prizonieri de razboi de catre autoritatile germane la 23 august 1944. 
Drepturi: 
· Veteranii de razboi beneficiaza de indemnizatie si de sporul lunar, proportional cu timpul cat au luptat in razboi si de renta, in cazul in care au fost decorati; 
· De aceleasi drepturi beneficiaza si vaduvele de razboi care nu s-au recasatorit, cu exceptia sporului lunar; 
· Vaduva de razboi care are dreptul la pensia I.O.V.R. in conditiile legii primeste, pe langa aceasta pensie, si pensia de asigurari sociale; 
· Sotul supravietuitor al veteranului de razboi, care nu s-a recasatorit, beneficiaza de jumatate din indemnizatia de veteran de razboi si din renta lunara precum si de jumatate din numarul calatoriilor gratuite la care avea ori trebuia sa aiba dreptul, potrivit legii, sotul decedat. 
· Vaduvele de veterani de razboi care nu s-au recasatorit beneficiaza de 100% din indemnizatia de veteran de razboi, daca sotii acestora inaintea decesului nu au fost decorati cu ordine sau medalii de razboi ori cu Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial 1941-1945". 
Stabilirea calitatii de veteran de razboi 
Calitatea de veteran de razboi se stabileste de catre Ministerul Apararii Nationale, pe baza datelor din livretul militar ori, in lipsa acestora, pe baza de acte oficiale eliberate de catre organele stabilite de acest minister .
Invalizii de razboi, indiferent de gradul de invaliditate, isi dovedesc calitatea prin procesul-verbal de clasare si decizia de pensie respectiva. 
Prizonierii de razboi isi dovedesc calitatea prin datele inscrise in livretul militar, precum si in orice alt document emis de Ministerul Apararii Nationale ori de organul la care au fost retinuti. 
In cazurile in care, din diferite motive, cei indreptatiti nu poseda livret militar ori nu li se poate elibera dovada necesara datorita inexistentei sau distrugerii arhivelor, confirmata in scris, calitatea de veteran de razboi se va determina de catre comisiile de reconstituire, cu martori, in conditiile prevazute de lege si de metodologia stabilita, in acest scop, de Ministerul Apararii Nationale. 
Legitimatia de veteran de razboi se elibereaza persoanelor prevazute mai sus de catre Ministerul Apararii Nationale. 
Legitimatia de veteran de razboi se poate elibera celor indreptatiti si de catre Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi sau de catre alte asociatii ale veteranilor de razboi constituite legal, fiecare pentru membrii sai. Aceasta va fi contrasemnata de imputernicitii Ministerului Apararii Nationale.
Rente 
Veteranii de razboi, carora le-au fost acordate ordine si medalii pentru faptele de arme savarsite pe campul de lupta, beneficiaza de rente dupa cum urmeaza: 
· Veteranii decorati cu Ordinul Mihai Viteazul, beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu solda de baza a unui sublocotenent, compusa din solda de grad si solda de functie la minim.
· Veteranii decorati cu Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, clasa Cavaler, beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu solda de grad a unui sublocotenent.
· Veteranii decorati cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara sau cu Ordinul Steaua Romaniei cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautica cu spade, Ordinul Coroana Romaniei cu spade si panglica de Virtute Militara sau Ordinul Coroana Romaniei cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militara de Razboi, Medalia Virtutea Maritima, Medalia Virtutea Aeronautica sau Medalia Aeronautica, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Barbatie si Credinta cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar si Medalia Virtutea Ostaseasca beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent.
· Sotul supravietuitor al veteranului de razboi, care nu s-a recasatorit, beneficiaza de jumatate din renta lunara;

"Crucea comemorativa" 
Veteranii de razboi care nu sunt decorati cu ordine, medalii sau cruci de razboi , dar carora le-a fost conferita Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945" beneficiaza de o renta lunara echivalenta cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent.
Vaduvele de veterani care nu s-au recasatorit beneficiaza de 50% din cuantumul rentei mentionate. 
Alte drepturi 
Veteranii de razboi si vaduvele de razboi beneficiaza si de urmatoarele drepturi:
a) cate 12 calatorii gratuite, dus-intors, sau 24 calatorii simple, in cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferata, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de razboi, precum si pentru veteranii de razboi decorati cu ordine si medalii.
Veteranii de razboi nedecorati, precum si vaduvele de razboi au dreptul, in cursul unui an calendaristic, la 6 calatorii interne gratuite, dus-intors, sau la 12 calatorii simple pe calea ferata, la tren de orice rang. Generalii si ofiterii calatoresc la clasa I, iar ceilalti veterani de razboi nedecorati si vaduvele de razboi, la clasa a II-a.
Veteranii de razboi si vaduvele de razboi care locuiesc in mediul rural au dreptul in cursul unui an calendaristic la 12 calatorii interne dus-intors gratuite pe mijloacele de transport auto, daca nu exista posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata, sau la 12 calatorii interne gratuite dusintors pe caile fluviale, la alegere.
In cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titulari, acestia le pot folosi si pentru insotitori.
Insotitorii marilor mutilati si ai invalizilor de gradul I beneficiaza de aceleasi drepturi de transport gratuit si la aceeasi clasa ca si titularii drepturilor ai caror insotitori sunt;
b) gratuitati pe mijloacele de transport in comun in mediul urban (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz);
c) prioritate la repartizarea si inchirierea locuintelor din fondul locativ de stat;
d) prioritate in acordarea de credite pentru construirea sau cumpararea de locuinte in conditii avantajoase;
e) scutirea de plata impozitelor si taxelor locale. Aceste scutiri se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
f) scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum si a abonamentelor de radio si televiziune. Aceste scutiri se aplica in proportie de 50% si vaduvelor supravietuitoare ale veteranilor de razboi, care nu s-au recasatorit;
g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice aprovizionarii cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, dupa caz - pentru nevoi casnice, al carui cuantum se va stabili, in functie de evolutia preturilor, prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerilor asociatiilor veteranilor de razboi. Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectueaza plata indemnizatiilor de veteran de razboi, din fondurile puse la dispozitie in acest scop de la bugetul de stat;
h) asigurarea gratuit a 4 mc lemne de foc sau echivalent carbuni pentru marii mutilati de razboi din mediul rural si urban care folosesc asemenea combustibil;
i) asigurarea de facilitati la obtinerea buteliilor de aragaz;
j) asistenta medicala gratuita in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii;
k) bilete de tratament gratuite, in statiunile balneoclimaterice, pe baza reglementarilor stabilite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul Sanatatii si Familiei, in limita a minimum 4% din numarul total al veteranilor, vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in limita plafonului de 3% din numarul veteranilor, vaduvelor acestora si al vaduvelor de razboi, se suporta din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat si se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sanatatii si Familiei, in limita a minimum 1% din numarul veteranilor, vaduvelor acestora si al vaduvelor de razboi, se suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate si se distribuie prin casele de asigurari de sanatate judetene.
Din numarul total de bilete gratuite primite de asociatiile de veterani de razboi 10% vor fi repartizate vaduvelor de razboi care nu s-au recasatorit;
l) obtinerea gratuita de catre invalizii de razboi a protezelor care se acorda conform contractului-cadru adoptat in baza Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997. De aceleasi drepturi beneficiaza si veteranii de razboi, a caror stare de sanatate s-a inrautatit datorita imprejurarilor in care au participat pe front, pe baza recomandarilor medicale;
m) reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la toate spectacolele, iar la serbarile nationale li se vor rezerva 5% din totalul locurilor;
n) acces gratuit la manifestarile cultural-sportive organizate de unitatile Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne;
o) accesul la Cercul Militar National, la cercurile militare de garnizoana, la casele de cultura, la caminele de garnizoana, la restaurantele si popotele apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, precum si la locurile de agrement ale acestora in aceleasi conditii ca si cadrele active.

Acte necesare 
Pentru acordarea drepturilor cuvenite veteranilor de razboi 
- Cerere pentru acordarea indemnizatiei de veteran de razboi; 
- Act identitate original si copie; 
- Adeverinta eliberata de ANVR; 
- Certificatul eliberat de UM 02405 Pitesti (sau livret militar); 
- Acte de stare civila; 
- Talon pensie; 
Cererea impreuna cu actele doveditoare se depune prin intermediul Filialei Brasov a Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi. 
Pentru obtinerea drepturilor cuvenite in calitate de vaduva de veteran de razboi 
- Cerere pentru acordarea indemnizatiei de vaduva de veteran de razboi 
- Daca sotul avea calitatea de veteran de razboi la data decesului 
- legitimatia veteranului de razboi decedat 
- talonul de pensie al veteranului (indemnizatie) 
- talonul de pensie al vaduvei 
- certificatul de deces al veteranului 
- certificat de nastere 
- certificat de casatorie 
- act de identitate 
- declaratie pe proprie raspundere a vaduvei, ca nu s-a recasatorit 
Sotia urmasa se va adresa pentru intocmirea dosarului Filialei Brasov a Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi, str.Lunga nr.1, Brasov. 

 ACORDAREA UNOR DREPTURI PERSOANELOR PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE, DEPORTATE IN STRAINATATE ORI CONSTITUITE IN PRIZONIERI
Beneficiari sunt persoanele care: 
a) au executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitiva sau a fost lipsita de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;
b) au fost private de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune;
c) au fost internate in spitale de psihiatrie;
d) au avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) au fost stramutate intr-o alta localitate.
f) au fost deportate in strainatate dupa 23 august 1944;
g) au fost constituite in prizonieri de catre partea sovietica dupa data de 23 august 1944 ori, fiind constituita ca atare, inainte de aceasta data, a fost retinuta in captivitate dupa incheierea armistitiului;
h) persoanele persecutate din motive politice ca urmare a participarii la Revolta anticomunista de la Brasov din 15 noiembrie 1987;
i) Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul detentiei, internati abuziv in spitale de psihiatrie, stramutati, deportati in strainatate sau prizonieri, are dreptul la o indemnizatie lunara, daca ulterior nu s-a recasatorit. De asemenea, beneficiaza de prevederile acestei legi si sotia (sotul) celui decedat in conditiile prevazute la alineatele precedente si care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel inchis, internat abuziv in spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau stramutat, daca nu s-a recasatorit si daca poate face dovada ca a convietuit cu victima pana la decesul acesteia. 
Cuantumul indemnizatiei 
· Au dreptul la o indemnizatie lunara pentru fiecare an de detentie, stramutare in alte localitati, deportare in strainatate sau prizonierat, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate persoanele care: 
- au executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitiva sau au fost lipsite de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice; 
- au fost private de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune; 
- au fost stramutate intr-o alta localitate. 
· Au dreptul la o indemnizatie lunara pentru fiecare an de internare abuziva in spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate, persoanele care au fost internate in spitale de psihiatriesi/sau au avut stabilit domiciliu obligatoriu;
Cuantumul indemnizatiilor acordate se indexeaza prin hotarâri de guvern. 
Alte drepturi 
- Perioada in care o persoana s-a aflat intr-una din situatiile prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118 / 1990 constituie vechime in munca.si se ia in considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda in functie de vechimea in munca; 
- I- Asistenta medicala gratuita, medicamente gratuite in unitatile sanitare de stat; 
- Transport urban gratuit cu mijloace de trensport in comun; 
- Douasprezece calatorii gratuite, la clasa I, cu trenul, in fiecare an; 
- Un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica; 
- Scutire la plata taxelor de abonament pentru radio si televizor; 
- Scutire la plata impozitelor si a taxelor locale;
- Prioritate la instalarea unui post telefonic precum si scutire de la plata taxei de abonament; 
- Acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci. 
- Drepturile se acorda cu luna urmatoare depunerii cererii si a actelor doveditoare.

Aceasta indemnizatie se indexeaza prin hotarare a Guvernului si se poate cumula cu orice tip de pensie. 
Acte necesare 
· Cerere pentru acordarea drepturilor prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990; 
· act de identitate; 
· acte de stare civila; 
· talon de pensie si/sau alte indemnizatii; 
· documente oficiale din care sa reiasa persecutia politica la care a fost supus.
Documentele se depun la AJPIS Brasov, str. Avram Iancu, nr. 54.
În baza Hotarârii emise de Comisia pentru aplicarea prevederilor Decretului –lege nr. 118/1990, Casa Judeteana de Pensii Brasov emite o decizie de pensionare prin care se stabileste cuantumul indemnizatiei cuvenite. ACORDAREA UNOR DREPTURI PERSOANELOR PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE DE DICTATURA INSTAURATA CU INCEPERE DE LA 6 SEPTEMBRIE 1940 PANA LA 6 MARTIE 1945, DIN MOTIVE ETNICE. 
Beneficiari 
· Persoana cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza: 
a) a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate; 
b) a fost privata de libertate in locuri de detentie sau lagare de concentrare; 
c) a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate; 
d) a facut parte din detasamentele de munca fortata; 
e) a fost supravietuitoare a trenului mortii; 
f) este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive entice, daca ulterior nu s-a recasotorit; 
· Sotul supravietuitor al celui decedat din categoria persoanelor prevazute mai sus, va beneficia, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea de o indemnizatie lunara, in cuantum fix, neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit. 
· Copiii nascuti in timpul calatoriei spre localitatea de refugiu sau conceputi inaintea stramutarii si nascuti dupa refugiere. 
Dovedirea calitatii de beneficiar 
Dovedirea calitatii de beneficiar al Legii nr. 189/2000 se face cu acte oficiale eliberate de organele competente: 
- acte eliberate de Crucea Rosie Internationala; 
- acte eliberate de lagarele de concentrare ; 
- livrete militare sau adeverinte eliberate de U.M. 02405 Pitesti, pentru persoanele care au fost in detasamentele de munca obligatorie; 
- carnet/foi de pontaj privind zilele de munca obligatorie; 
- carnet de identitate privind pe cei deportati in Moghilev; 
- adeverinte eliberate de Arhivele Nationale Romane sau de directiile judetene ale acestora, ordine, dispozitii etc.; 
- buletine de evidenta a populatiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectiva din Transnistria; 
- acte eliberate de primaria oraselor respective; 
- certificate sau adeverinte de la autoritatile militare ori civile romanesti; 
- adeverinte eliberate de alte autoritati din Transnistria; 
- alte asemenea acte oficiale. 
În lipsa documentelor oficiale, dovada persecutiei din motive etnice se poate face prin declaratie cu martori, autentificata prin notariat. 
Acte necesare
- cerere; 
- declaratie pe propria raspundere ca nu a mai solicitat drepturile prevazute de Legea 189/2000;
- documente oficiale care dovedesc persecutia etnica - original si doua copii;
- buletin de identitate ( carte de identitate) –original si doua copii; 
- certificat de nastere - original si doua copii;
- certificat de casatorie - original si doua copii;
- cupon pensie; 
- dosar plic. 

In cazul sotului supravietuitor: 
- cerere;
- declaratie pe propria raspundere ca nu a mai solicitat drepturile prevazute de Legea 189/2000;
- declaratie pe propria raspundere ca nu s-a recasatorit dupa moartea sotului;
- documente oficiale care dovedesc persecutia etnica - original si doua copii sau Hotarârea comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 189/2000;
- buletin de identitate ( carte de identitate) –original si doua copii; 
- certificat de nastere - original si doua copii;
- certificat de casatorie - original si doua copii;
- certificat de deces ( copie si original) ; 
- cupon pensie; 
- dosar plic. 
Stabilirea drepturilor 
Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se depun la Casa Judeteana de Pensii Brasov, str. 13 Decembrie, nr. 43A. 
Programul cu publicul este:  LUNI-JOI:  800 - 1400
VINERI:     800 – 1200.
Cererile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii prin emiterea unei hotarari de admitere sau respingere care se comunica solicitantului. 
Impotriva hotararii persoana interesata poate face contestatie la Tribunalul Brasov in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii. 
Cuantumul indemnizatiilor acordate se indexeaza prin hotarâri de guvern. 
În baza Hotarârii emise de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000, Casa Judeteana de Pensii Brasov emite o decizie de pensionare prin care se stabileste cuantumul indemnizatiei cuvenite.
Drepturile se acorda cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii. 
Alte drepturi 
În afara indemnizatiei, beneficiarii mai au urmatoarele drepturi:
a) asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor; 
b) transport urban gratuit cu mijloace de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); 
c) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, pe calea ferata romana, cu clasa I; 
d) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, dupa caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la resedinta de judet, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata; 
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica; 
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor; 
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament; 
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci. 

ACORDAREA UNOR DREPTURI PERSOANELOR CARE AU EFECTUAT STAGIUL MILITAR IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE A SERVICIULUI MUNCII 
IN PERIOADA 1950-1961
Categorii de beneficiari 
· Beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana, cetatean roman, care a efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961. 
· Persoanele care s-au aflat in situatia prevazuta la art. 1 au dreptul la o indemnizatie lunara, pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii. 
· Sotia celui decedat, din categoria celor prevazuti la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, in conditiile dispozitiilor art. 2, neimpozabila, incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii, daca ulterior nu s-a recasatorit. 
Beneficiaza de drepturi acordate prin Legea nr. 309/2002 si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate. 
Dovedirea calitatii de beneficiar
Dovada incadrarii in prevederile art. 1 din lege se face cu unul dintre urmatoarele acte: 
a) livret militar, in original si in copie; 
b) adeverinta eliberata de centrele militare judetene sau de UM 02405 Pitesti, in original si in copie (daca este cazul).
Acte necesare
- cerere; 
- act de identitate (carte de identitate) -copie si original; 
- livret militar, copie si original sau adeverinta eliberata de centrele militare judetene sau de UM 02405 Pitesti, copie si original (daca este cazul);
- certificat de nastere - copie si original; 
- cupon pensie; 
- dosar plic. 
Sotul supravietuitor depune:
- cerere;
- declaratie pe proprie raspundere ca nu s-a recasatorit dupa moartea sotului;
- act de identitate (carte de identitate) -copie si original; 
- livret militar- copie si original sau adeverinta eliberata de centrele militare judetene sau de UM 02405 Pitesti, copie si original (daca este cazul) sau Hotarârea comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 189/2000;
- certificat de nastere - copie si original; 
- certificat de casatorie - copie si original; 
- certificat de deces - copie si original,
- cupon pensie. 
Documentele se depun la Casa Judeteana de Pensii Brasov, str. 13 Decembrie, nr. 43A. 
Programul cu publicul este:  LUNI-JOI:  800 - 1400
VINERI:     800 – 1200

Cererile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii prin emiterea unei hotarari de admitere sau respingere care se comunica solicitantului. 
Impotriva hotararii persoana interesata poate face contestatie la Tribunalul Brasov in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii. 
Cuantumul indemnizatiei 
Beneficiarii Legii nr. 309/2000 au dreptul la o indemnizatie lunara. Sotia celui decedat va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia ce s-ar fi cuvenit sotului decedat, neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit. 
Cuantumul indemnizatiilor acordate se indexeaza prin hotarâri de guvern. 
În baza Hotarârii emise de comisia pentru aplicarea Legii nr. 189/2000 se emite o noua decizie de pensionare prin care se stabileste cuantumul indemnizatiei cuvenite.
Drepturile se acorda cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii. 
Alte drepturi 
În afara indemnizatiei, beneficiarii mai au urmatoarele drepturi:
a) asistenta medicala si medicamente in mod gratuit, atat in tratamentul ambulatoriu, cat si in timpul spitalizarii; 
b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor.

ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI REPARATORII IN BAZA LEGII NR. 341/2004 A RECUNOȘTINȚEI FATĂ DE EROII-MARTIRI ȘI LUPTĂTORII CARE AU CONTRIBUIT LA VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989
In conformitate cu Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 ( actualizata la data de 13 iunie 2018)

Pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri:
a) Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta;
b) Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989:

    1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta, dacă au fost răniţi prin utilizarea armelor de foc ori a tehnicii de luptă de către forţele represive, prin loviri sau alte violenţe comise de reprezentanţi ai acestora.
2. Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost puşi în detenţie preventivă, până în data de 22 decembrie 1989, de forţele de represiune, ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
3. Luptător cu Rol Determinant - atribuit celor care în perioada 14-22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, doar în localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului.
4. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989.
c) Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică.

Titlurile instituite se vor acorda în condiţiile prezentei legi, avându-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, doar pentru cazurile în care solicitantul este posesor al certificatului şi titular al brevetului de atestare a titlului acordat de către Preşedintele României, prin decret prezidenţial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

După intrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturile conferite de aceasta doar persoanele care se încadrează în prevederile acesteia.
Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3^1 lit. b) din lege primesc o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

    a) soţ supravieţuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10;
b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10;
c) copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află şi un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani*).

Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din lege beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

    a) 2,00 - pentru marii mutilaţi;
b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;
e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate*).

Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din lege, cărora li s-au eliberat noile certificate potrivit art. 3^2, beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din lege beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată prin aplicarea acestui coeficient de multiplicare asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
Acte necesare
a) cerere pentru acordarea dreptului prevăzut de lege;
b) copie de pe certificatul preschimbat sau de pe certificatul nou, după caz, eliberat potrivit legii şi prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;
c) copie de pe legitimaţia eliberată potrivit prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate;
d) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, certificată pentru conformitate, prin prezentarea originalului;
e) alte documente în cazurile expres prevăzute de HG nr.1412/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
f) copie acte de stare civila.

Este important de retinut ca indemnizatiile prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la Victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 au fost plafonate prin diferite acte normative.
Astfel, potrivit OUG nr.103/14.11.2013, la art.14 se precizeaza faptul ca in anul 2014 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2013, indemnizatiile prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la Victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.
Conform prevederilor art. IV  din OUG nr.95/2014, in anul 2015 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014, indemnizatiile prevazute de Lregea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Totodata mentionam ca, potrivit art.12, alin.2 din OUG nr.57/2015, pentru anul 2016 indemnizatiile stabilite in baza Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in cunatumul cuvenit sau aflat in plata in luna decembrie 2015.
Pentru perioada 1 ianuarie -28 februarie 2017 indemnizatiile stabilite in baza Legii nr. 341/2004, se acorda in cuantumul cuvenit sau aflat in plata in luna decembrie 2016, conform art.11 din OUG nr.99/2016.
Potrivit  art.1, alin.3 din OUG nr.9/2017 precizeaza faptul ca “ Prevederile art.1, alin. 3-5, art.2-4, art.5 alin.2-4 si art.6-11 din OUG nr.99/2016, privind prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 martie-31 decembrie 2017.”

Pentru anul 2018, OUG nr. 90/2017 la art.12, alin.2 prevede ca indemnizatiile stabilite in baza Legii nr.341/2004, se acorda in cuantumul cuvenit sau aflat in plata in luna decembrie 2017.

Totodata, in conformitate cu dispozitiile art.40 alin.2 din OUG nr.114/2018, in perioada 2019-2021, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2018.

Programul cu publicul este:  LUNI-JOI:  8.00 – 14.00
VINERI:     8.00 – 12.00

 

 

 


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.