Webmaster

Discover Group


 

AJUTORUL DE DECES

 În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană cara face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. 
Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și care nu poate fi mai mic decât valoarea căștigului salarial mediu brut.      
Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă la cerere pe baza certificatului de deces. 
În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01 ianuarie 2018 ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

  • Casa Județeană de Pensii Brasov  în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • Instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt : 
          a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces – anexa nr. 11 ; 
          b) certificat de deces (original şi copie); 
          c) act de identitate al solicitantului (original şi copie); 
          d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); 
          e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, respectiv factura si chitanta(original şi copie); 
          f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
g) adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
h) în cazul salariaților ( asiguratilor) decedați - extras de pe REVISAL, semnat si stampilat de catre  unitatea angajatoare, precum si adeverinta emisa in acest sens de catre angajator, in original.
Plata ajutorului de deces se poate face prin:
-casieria instituţiei;
-cupon de diferente, la domiciliul solicitantului,
-cont bancar ( la cerere se va anexa extras de cont).
PROGRAM:
LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI ORELE 8.00 – 14.00
VINERI ORELE: 8.00-12.00
ACTELE SE DEPUN LA GHIŞEUL NR. 2 SAU LA GHISEUL NR. 4

 

VALOAREA AJUTORULUI DE DECES
ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2001

 

Anul

 

Luna

Valoarea ajutorului de deces
( lei)

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului

In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

2001

Aprilie

4.500.000

2.250.000

2002

Ianuarie

5.582.000

2.791.000

2003

Ianuarie

6.962.000

3.481.000

2004

Ianuarie

7.682.000

3.841.000

2005

Ianuarie
Iulie

9.400.000
940

4.700.000
470

2006

Ianuarie

1.077

538

2007

Ianuarie

1.270

635

2008

Ianuarie

1.550

775

2009

Ianuarie

1.702

851

2010

Ianuarie

1.836

918

2011

Ianuarie

2.022

1.011

2012

Ianuarie

2.117

1.059

2013

Ianuarie

2.223

1.112

2014

Ianuarie

2.298

1.149

2015

Ianuarie

2.415

1.208

2016

Ianuarie

2.681

1.341

2017

1 ian-19 feb
20 feb

2.681
3.131

1.341
1.566


2018

1 ian-05 ian
06 ian

3.131
4.162

1.566
2.081

 


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2021 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.