Webmaster

Discover Group


 

NOUTATI

PRECIZĂRI
referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite în urma recalculării  pensiilor
pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.221/2018

  • Având în vedere faptul că drepturile de pensie se achită, potrivit calendarului de plată, în intervalul 01 - 15 ale lunii în curs;
  • Ținând seama că deciziile de recalculare pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr.221/2018 au fost emise după tipărirea mandatelor aferente lunii aprilie a.c.;

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință că, în luna aprilie 2019, pensiile celor care au primit deciziile de recalculare se achită în cuantumul anterior recalculării, urmând ca diferențele reprezentând drepturi restante, calculate de la data de 1.10.2018, să fie achitate, la domiciliul beneficiarilor, în intervalul 11.04.2019 - 15.04.2019, prin intermediul factorilor poștali.
În cazul persoanelor avizate la domiciliu, sumele reprezentând drepturile restante pot fi ridicate de la ghișeele poștale de care aparțin până la data de 17 aprilie 2019.
Această modalitate de plată a diferențelor se aplică atât pensionarilor care primesc drepturile prin C.N. Poșta Română S.A, cât și celor care primesc drepturile prin cont bancar.

BIROU PRESA                                                                                                03.04.2019

 

 

Noutăţi introduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2018


I. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt următoarele:
• 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
• 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
• 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.
Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.
Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.
II. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:
• 3.131 lei: 1 ianuarie 2018 – 5 ianuarie 2018;
• 4.162 lei: începând cu data de 6 ianuarie 2018.
Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii ianuarie 2018 este de 4.007 lei, calculată în funcţie de perioada de aplicabilitate în luna ianuarie a.c. ale celor două legi ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2017 şi 2018.
III. Nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale aferente acestor venituri sunt de:
Luna ianuarie 2018:
• Venit nimim asigurat: 1.403 lei;
• Cuantum contribuție: 351 lei;
Începând cu luna februarie 2018:
• Venit minim asigurat: 1.457 lei;
• Cuantum contribuție 364 lei;
IV. Valoarea punctului de pensie este de:
• 1.000 lei: 1 ianuarie – 30 iunie 2018;
• 1.100 lei: 1 iulie – 31 decembrie 2018.
V. Indicele de corecţie pentru anul 2018 este de 1,15.
VI. Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.
VII. Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
VIII. Cuantumul ajutorului de deces este de:
1 ianuarie 2018 – 5 ianuarie 2018:
• 3.131 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 1.566 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
începând cu data de 6 ianuarie 2018:
• 4.162 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 2.081 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
IX. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:
• 520 lei: 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018;
• 640 lei: 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018.
X. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de:
• 800 lei: 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018;
• 880 lei: 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
– Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5/03.01.2018;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– alte prevederi legale aplicabile în anul 2018.

Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2020 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.