Webmaster

Discover Group


 


DESPRE CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice

CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si a fost creata prin Legea nr. 19/2000.

Sediul CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice se afla în Bucuresti. Sistemul include si o retea teritoriala, respectiv Casa de Pensii a Mun. Bucuresti si casele judetene si locale de pensii, care constituie servicii publice investite cu personalitate juridica.
Ministrul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei are rolul principal in procesul decisional referitor la administrarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Ministrul este indrituit sa transfere anumite atributii bugetare conducatorului executiv al CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice.

De asemenea, îndeplinirea responsabilitatilor CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice face obiectul controlului ministerului.
Administrarea curenta este asigurata de un Presedinte (care este si secretar de Stat în Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei) si de un Consiliu de Administratie format din 19 membri (inclusiv Presedintele).
Membrii Consiliului de Administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, organizatiilor patronale, sindicale si de pensionari reprezentative la nivel national. Sunt desemnati pe o perioada de 4 ani, dar pot fi revocati de catre cei care i-au desemnat.

CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice îsi elaboreaza statutul propriu care se aproba prin Hotarâre de Guvern.
Statutul stabileste atributiile Consiliui de Administratie si ale Presedintelui CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice, modul de organizare si functionare al CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice precum si atributiile caselor judetene de pensii.

CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice are rolul principal în administrarea majoritatii prestatiilor de asigurari sociale, incluse în conceptul de “securitate sociala” de catre legislatorul comunitar.

Detine un rol cheie în asigurarea resurselor necesare pentru mecanismele de protectie sociala , în stabilirea unor proceduri detaliate, în finantarea si organizarea sistemului conform legislatiei si practicii nationale.
Principalele responsabilitati ale CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice sunt:

• îndrumarea si monitorizarea aplicarii dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii si de catre persoanele fizice si juridice investite cu drepturi si obligatii în domeniu;
• colectarea si virarea contributiilor de asigurari sociale pentru asiguratii individuali si a altor venituri, potrivit legii;
• furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat ;
• organizarea evidentei nationale a contribuabililor la sistemul public precum si a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale;
• îndrumarea si monitorizarea reexaminarilor medicale si a activitatilor de recuparare a capacitatii de munca;
• reprezentarea în fata instantelor;
• elaborarea de rapoarte pentru Guvern si partenerii sociali;
• aplicarea acordurilor internationale de asigurari sociale la care România este parte si dezvoltarea relatiilor cu autoritatile similare de asigurari sociale din alte tari;
• organizarea selectiei si perfectionarii profesionale pentru personalul propriu;
• implementarea, extinderea, întretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;

Cheltuielile de organizare si functionare a sistemului public sunt platite din bugetul asigurarilor sociale de stat, în limita a 3% din cheltuielile anuale totale.


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2018 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.