Webmaster

Discover Group


 

Ultima actualizare: 25.01.2012

DECLARAŢIA DE ASIGURARE SOCIALĂ

încheiată în temeiul art. 6, alin. 1, pct. IV din Legea nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Categorii de asiguraţi :

Sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, şi care se află în una din situaţiile următoare:

- administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;

- membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

- persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

-persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

- alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;


Aceste persoane sunt obligate să depună declaraţia de asigurare (dacă au împlinit 18 ani) în termen de 30 de zile de la încadrarea în situaţiile menţionate la casa teritorială de pensii.

Excepţie fac persoanele care beneficiază de pensie, sunt angajaţi sau asimilaţi acestora.

Nedepunerea declaraţiei de asigurare se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, conform art. 145, lit. b din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Cota de contribuţie se calculează aplicând procentul de 31.3% din suma asigurată prin declaratie de asigurare.

Venitul asigurat reprezintă suma menţionată în declaraţia de asigurare, dar nu p oate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.

Modificarea elementelor din declaraţia de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) se face în termen de 30 de zile, prin încheierea unei “Comunicări de modificare”.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face până in data de 25 ale lunii urmatoare, în caz contrar, calculându-se dobânzi pentru fiecare zi calendaristică de întârziere şi penalităţi de întârziere pentru fiecare lună.

Încetarea asigurării :

Dacă persoana asigurată nu se mai încadrează în una din situaţiile prevăzute pentru asigurarea obligatorie trebuie să depună “Solicitarea de retragere” în termen de 30 de zile, însoţită de unul din documentele justificative:

· certificat de radiere din Registrul Oficiului Comerţului;

· contract de administrare sau management expirat;

· dovada încetării calităţii de membru a asociaţiei familiale;

· acte emise de Administraţia Financiară sau Primărie;

· dovada expirării autorizaţiei de desfăşurare a unei activităţi independente;

. copie decizie medicala de incadrare in grad de invaliditate ;

· copie contract individual de muncă.

Declaraţia de asigurare socială se încheie la Casa Judeţeană de Pensii Braşov Serviciul Evidenţă Stagii de Cotizare, str. 13 Decembrie nr. 43A, etj. I.

Acte necesare:

  • copie act identitate;
  • copie statut, cod fiscal, contract de administrare sau management certificat de înmatriculare, autorizaţie (orice alte acte care atestă încadrarea în situaţiile în care persoana este obligată să încheie declaraţie de asigurare socială);
  • dosar plic;

 

Programul de lucru cu publicul:

  • de luni până vineri între orele 8 30 - 16 30

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face în contul :

Cont: RO18TREZ13122210304XXXXX
Beneficiar: Casa Judeţeană de Pensii Braşov
Str. 13 Decembrie, nr. 43 A
Cod fiscal : 13592877

Pe ordinul de plată sau mandatul poştal se vatrece codul numeric personal al persoanei pentru care se face plata.

Ultima actualizare: 25.01.2012


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2018 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.