Webmaster

Discover Group


 

Ultima actualizare: 25.01.2012

CONTRACTUL DE ASIGURARE SOCIALĂ

încheiat în temeiul art. 6, alin. 2 din Legea nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Încheie contract de asigurare persoana care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii, precum şi persoana care este asigurată obligatoriu în sistemul public de pensii şi doreşte să-şi completeze venitul asigurat.

Casa de Pensii se obligă să plătească prestaţiile de asigurări sociale prevăzute la art. 51, 125 si 126 din Legea nr. 263/ 2010 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv : pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate, pensia de urmaş, ajutor de deces.

Casa de pensii asigură certificarea, în condiţiile legii, a stagiului de cotizare , a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.

Venitul asigurat reprezintă suma menţionată în contractul de asigurare, dar nu p oate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare de 5 ori valoarea acestuia.

Cota de contribuţie se calculează aplicând procentul de 26.3% din suma asigurată prin contractul de asigurare.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract generează plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere, a căror cotă şi modalitate de calcul se stabileşte în conformitate cu prevederile legale.

Modificarea elementelor din contractul de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) se face în termen de 30 de zile, prin încheierea unui “Act adiţional”.

Încetarea asigurării :

- se face la cerere, cu data în care persoana s-a prezentat la casa de pensii;

Contractul de asigurare socială se înregistrează la Casa Judeţeană de Pensii Braşov, Serviciul Evidenţă Contribuabili, str. 13 Decembrie nr. 43A, etj.I.

Acte necesare:

  • copie BI sau CI
  • dosar plic

 

Programul de lucru cu publicul:

  • de luni până joi între orele 08.00 - 14.00; vineri între orele 08.00 - 12.00.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face în contul :

Cont: RO18TREZ13122210304XXXXX
Beneficiar: Casa Judeţeană de Pensii Braşov
Str. 13 Decembrie, nr. 43 A
Cod fiscal : 13592877

Pe ordinul de plată sau mandatul poştal se vatrece codul numeric personal al persoanei pentru care se face plata.

Ultima actualizare: 05.09.2016


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2018 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.