Webmaster

Discover Group


 

Ultima actualizare: 16.10.2018

IMPORTANT PENTRU PERSOANELE CARE AU INCHEIAT CONTRACT DE ASIGURARI SOCIALE IN BAZA LEGII NR.263/2010

 

In conformitate cu art.1,pct. nr.21 din OUG nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale,

“Contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa Casei Teritoriale de Pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive.”

 

 

CONTRACTUL DE ASIGURARE SOCIALĂ

Se încheie în temeiul art. 6, alin. 2 din Legea nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Încheie contract de asigurare persoana care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii, precum şi persoana care este asigurată obligatoriu în sistemul public de pensii şi doreşte să-şi completeze venitul asigurat.
Casa de Pensii se obligă să plătească prestaţiile de asigurări sociale cu respectarea prevederilor Legii nr. 263/ 2010 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv : pensia pentru limită de vârstă si ajutor de deces.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 3/2018 a Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat, de la data de 06.01.2018, 
Venitul asigurat:                        1457 lei
Contribuție asigurări sociale:        364 lei
In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 263/20108, de la data de 01.04.2018,                                                            
Venitul asigurat:                         1900 lei
Contribuție asigurări sociale:          475 lei
Cota de contribuţie se calculează aplicând procentul de 25% din venitul asigurat.
Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.
Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract generează plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere, a căror cotă şi modalitate de calcul se stabileşte în conformitate cu prevederile legale.
Modificarea elementelor din contractul de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) se face în termen de 30 de zile, prin încheierea unui “Act adiţional”.
Încetarea asigurării se face la cerere, cu data la care persoana s-a prezentat la casa de pensii.
Contractul de asigurare socială se înregistrează la Casa Judeţeană de Pensii Braşov, Serviciul Evidenţă Contribuabili, str. 13 Decembrie nr. 43A, etj.I.

 

Acte necesare:

  • copie BI sau CI,
  • dosar plic.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face în urmatoarele modalitati:

  • prin ordin de plata
  • prin mandat postal
  • prin casieria Casei Județene de Pensii Brasov

In cazul achitatii contributiei prin ordin de plata, pe acesta se mentioneaza
urmatoarele informatii:

    • Cont:    RO18TREZ13122210304XXXXX


2. Beneficiar: Casa Judeţeană de Pensii Braşov
Str. 13 Decembrie, nr. 43 A
Cod fiscal : 13592877

  • Codul numeric personal al persoanei pentru care se face plata.

Programul de lucru cu publicul:
LUNI-JOI: 800 - 1400
VINERI:     800 - 1200.


Ultima actualizare: 14.05.2018


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2020 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.