Webmaster

Discover Group


 

COMUNICAT OUG nr.94/2010

Descarca formulare:
- DECLARATIE nr1a
- DECLARATIE nr1b
- contract OUG94

Pentru informarea corectă a persoanelor interesate de prevederile OUG nr.94/2010
privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii,
CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice precizează următoarele:

1. OUG nr.94/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.729 din 2 noiembrie 2010 şi, ca atare, aintrat în vigoare la data de 2 noiembrie 2010.

2. CINE POATE ÎNCHEIA CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ?
Orice persoană, indiferent de cetăţenie, domiciliu sau reşedinţă, care îndeplineşte următoarele condiţii:
- nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
- nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea;
- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

3. CE FORMALITĂŢI TREBUIE ÎNDEPLINITE?
- Completarea contractului de către persoana interesată sau de către mandatarul acesteia (a se vedea modelul postat pe site);
- Completarea unei declaraţii (a se vedea anexa1.a şi anexa 1.b, postate pe site);
- Prezentarea procurii speciale, în cazul în care contractul este încheiat prin mandatar;
- La depunerea documentelor necesare va fi prezentat actul de identitate al persoanei care le depune.

4. PE CE PERIOADĂ POATE FI ÎNCHEIAT CONTRACTUL?
Contractulde asigurare socială
prevăzut de OUG nr.94/2010 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Cei 5 ani se pot constitui din cel mult perioada noiembrie 2005– noiembrie 2010.

5. CONTRACTUL POATE FI ÎNCHEIAT ORICÂND?
Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor OUG nr.94/2010 poate fi solicitată numai în perioada 2 noiembrie – 31 decembrie 2010.

6. CE AVANTAJ PREZINTĂ ACEST CONTRACT PENTRU O PERSOANĂ?
Avantajul constă în recunoaşterea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii pentru perioadele pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale actualizată. Trebuie precizat că:
- unele persoanele nu s-ar putea pensiona fără aceste perioade, neavând realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege;
- alte persoane pot realiza un stagiu de cotizare mai mare, cu consecinţe directe asupra cuantumului mai mare al pensiei pe care o vor obţine în viitor.

7. CÂŢI BANI TREBUIE PLĂTIŢI?
Venitul asigurat
la care se achită contribuţia de asigurări sociale este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public. Venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale nu este plafonat. În momentul plăţii, suma se actualizează cu rata inflaţiei.

8. CÂND TREBUIE FĂCUTĂ PLATA?
Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale, datorată în baza contractului de asigurare socială, poate fi plătită în una sau mai multe tranşe, fără a depăşi data de 31 decembrie 2010.

 

Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2020 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.