Webmaster

Discover Group


 

COMUNICAT OUG nr.58/2010

Începând cu data de 10. 09. 2010 au intrat în vigoare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/ 2010, care completează şi modificăOrdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/ 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.

Potrivit acestui act normativ datorează contribuţie individuală de asigurări sociale persoanele care realizează venituri din convenţii civile, contracte civile, drepturi de autor şi drepturi conexe.

Obligaţia calculării, declarării si virării contribuţiei individuale de asigurări sociale datorată de această categorie de persoane revine plătitorului de venit.

În vederea aplicării unitare a prevederilor art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/ 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, modificate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/ 2010, pentru a veni în sprijinul contribuabililor, Casa de Pensii Braşov împreună cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă au dispus luarea următoarelor măsuri organizatorice:

 • s-au creat puncte de lucru comune la sediul Casei Judeţene de Pensii Braşov şi la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, astfel ca depunerea declaraţiei şi încasarea contribuţiei să se poată face la sediul oricăreia din cele două instituţii.
 • programul de lucru cu publicul este următorul :
  • miercuri 20. 10. 2010 între orele 8 00- 19 00;
  • joi 21. 10. 2010 între orele 8 00- 19 00;
  • vineri 22. 10. 2010 între orele 8 00- 19 00;
  • sâmbătă 23. 10. 2010 între orele 8 00- 13 00;
  • luni 25. 10. 2010 între orele 8 00- 19 00;

Pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Braşov este postată aplicaţia pentru întocmirea declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale prin care se declară contribuţia individuală de asigurări sociale datorată conform prevederilor acestui act normativ.

Plata acestei contribuţii individuale de asigurări sociale se face în contul deschis la Trezoreria Braşov : RO34TREZ13122210310xxxxx, cont special destinat pentru încasarea contribuţiei de asigurări sociale datorată conf. OUG nr. 58/ 2010, modificată prin OUG nr. 82/2010.


COMUNICAT

Având în vedere ca începând cu data de 1 iulie 2010 au intrat în vigoare prevederile OUG nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.573/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale face următoarele precizări: 

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar–fiscale, reglementează, printre altele şi asigurarea în sistemul public de pensii a persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale. În vederea aplicării prevederilor acestui act normativ, s-a aprobat H.G. nr.791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
 • Declaraţia de asigurare se depune până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară celei în care s-au realizat venituri de natură profesională, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a persoanelor asigurate. Pentru Municipiul Bucureşti, declaraţia de asigurare se depune la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti;
 • Persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, datorează contribuţii individuale de asigurări sociale în cota de 10,5 % din venitul net realizat.
 • Venitul net realizat este determinat în cazul contabilităţii în partidă simplă, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente realizării venitului, conform prevederilor Codului Fiscal, iar în cazul normelor anuale de venit este determinat pe baza acestor norme anuale de venit;
 • Venitul net asigurat nu poate depăşi plafonul de 5 salarii medii brute pe economie ;
 • În vederea evitării dublei impuneri, în baza uneia şi aceleiaşi calităţi (persoana care realizează în mod independent venituri de natură profesională), este exclus ca, pentru aceeaşi lună, să se efectueze o plată a contribuţiei de asigurări sociale pentru declaraţia depusă în baza Legii nr.19/2000 şi o alta pentru declaraţia depusă în baza art.III din OUG nr.58/2010.

Precizăm că activităţile desfăşurate în mod independent, care generează venituri din profesii libere, precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe definite conform prevederilor Legii nr.8 /1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente. Persoanele care se reg ăsesc în această situaţie se asigură, obligatoriu, potrivit prevederilor OUG nr. 58/2010, pe declaraţia de asigurare menţionată mai sus. Cota de contribuţie de asigurări sociale este de 10,5% din venitul net realizat.


Contul în care se va face colectarea contribuţiilor pentru CJP Brasov este:
RO96TREZ13122210309XXXXX

Codul fiscal al CJP Brasov este:
13592877


IMPORTANT: Precizari privind depunerea declaratiilor si plata contributiilor


Biroul de presă al CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice
25 august 2010

 

Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2020 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.