Webmaster

Discover Group


 

 

Principalele atributii ale Casei Judeţene de Pensii Braşov

Casa Judeteana de Pensii Brasov are urmatoarele atributii generale:
· inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;
· incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
· asigura evidenta contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
· certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;
· stabileste cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
· stabileste si plateste indemnizatii lunare si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
· emite decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmareste recuperarea acestora, in conditiile legii;
· prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
· asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;
· realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
· organizeaza si asigura evidenta la nivel teritorial a tuturor persoanelor juridice si fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;
· gestioneaza baza de date privind asiguratii pentru accidente de munca si boli profesionale si asigura caracterul confidential al acesteia;
· constata cazurile asigurate, stabileste drepturile de asigurare si controleaza modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale;
· organizeaza si pastreaza evidenta accidentelor de munca si bolilor profesionale;
· constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu-si duc la îndeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prin personalul abilitat în acest sens de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale;
· distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
· rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
· organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
· asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
· numeste conducerea si asigura indrumarea si controlul activitatii Casei Locale de Pensii Fagaras;
· întocmeste si inainteaza CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;
· indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de statutul Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale prin H.G. nr. 13/2004, ori stabilite de presedintele CNPP - Casa Nationala de Pensii Publice.


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2018 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.