Webmaster

Discover Group


 

AJUTORUL DE DECES

ACTE NECESARE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES:

 • CERERE TIPIZATĂ completata la toate rubricile de catre solicitant
 • CERTIFICATUL DE DECES (ORIGINAL+ COPIE)
 • ACT DE IDENTITATE solicitant (ORIGINAL +COPIE)
 • FACTURA (CHITANTA) din care rezulta ca s-au suportat cheltuielile de inmormantare
 • ADEVERINTA DE STUDII, dupa caz
 • CUPON DE PENSIE DECEDAT
 • ACT MEDICAL emis/vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca in cazul copilului in varsta de peste 18 ani, dupa caz.

IMPORTANT
În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale  ;
SE VA DEPUNE IN COMPLETARE:
DOVADA SITUATIEI SOCIETATII
(lichidare, fuziune, dizolvare, reorganizare, etc) eliberata de catre institutiile abilitate.
PROGRAM CU PUBLICUL
LUNI – JOI:     800 - 1600
VINERI:           800 - 1200

Actele se depun la CASA JUDETEANA DE PENSII BRASOV, str. 13 Decembrie, nr. 43A. 
CONDITII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE DECES
In cazul decesului asiguratului sau al Pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, sau, in lipsa acesteia, oricare persoana care face aceasta dovada.
ASIGURATUL SAU PENSIONARUL BENEFICIAZA de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie aflat in intretinerea sa si care nu ERA ASIGURAT SAU PENSIONAR LA DATA DECESULUI.
Se considera membru de familie, in sensul prezentei legi:
a )sotul;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
Plata ajutorului de deces se poate face prin:
-casieria instituţiei;
-cupon de diferente, la domiciliul solicitantului, între 23 - 27 ale lunii urmatoare depunerii actelor (în acest caz nu se platesc taxe postale).

Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Ajutorul de deces se achita de catre :
· angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
· institutia care gestioneaza bugetul fondului pentru plata ajutorului de somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
· casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora;
Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea "ACHITAT", data, semnatura si stampila.

ACTE NECESARE PENTRU PLATA SUMELOR RAMASE NEINCASATE DE CATRE PENSIONARUL DECEDAT:

 • CERERE TIPIZATĂ completata la toate rubricile de catre solicitant
 • CERTIFICATUL DE DECES (COPIE)
 • ACT DE IDENTITATE solicitant (ORIGINAL + COPIE)
 • CUPON DE PENSIE DECEDAT
 • ACTE DE STARE CIVILA solicitant (ORIGINAL + COPIE)
 • CERTIFICAT DE MOSTENITOR (ORIGINAL + COPIE) 

PROGRAM CU PUBLICUL
LUNI – JOI:     800 - 1600
VINERI:           800 - 1200

Actele se depun la CASA JUDETEANA DE PENSII BRASOV, str. 13 Decembrie, nr. 43A.
In baza acelorasi documente, pentru pensia pe luna decesului ce urmeaza a fi incasata de la factorul postal, se elibereaza o ADEVERINŢĂ pe baza căreia se ridică pensia din luna respectivă (pentru cele pentru care modalitatea de plata este MANDAT)
ADEVERINŢA o poate obţine :
- soţul supravieţuitor cu certificat de nastere (original+ copie), certificat de căsătorie (original + copie), carte de identitate (original+copie).
- copiii persoanei decedate cu certificat naştere ( original+copie), carte identitate (original + copie)
- dacă solicită fiica şi are alt nume cu cu certificat naştere( original+copie) certificat de căsătorie (original+copie), carte de identitate (original+copie)
- moştenitorul legal al acestuia ĩn baza actelor doveditoare ( certificat de atestare a calităţi succesorale).

IMPORTANT: In cazul in care persoana decedata a beneficiat si de indemnnizatia de VETERAN DE RAZBOI, documentele se depun in dublu exemplar.

 


Programe utile

Aici gasiti ultimele versiuni de programe ce pot fi descarcate de pe site-ul nostru
download


 Quiz

Ce părere aveţi despre SITE-ul nostru?

 foarte bună
 bună
 nu ştiu
 rea
 foarte rea

Portal CNPP

 
harta site   întrebări frecvente   termeni şi condiţii  
2018 © Casa Judeţeană de Pensii Braşov. Toate drepturile sunt rezervate.